Family Wiki
Advertisement

תמונות היסטוריות[]

המקור:ויקישיתוף באמצעות ארכיון התצלומים הלאומי - תמונות רבות נוצרו על-ידי צלמי לשכת העתונות הממשלתי ובין השאר זולטן קלוגר

מראה מפרץ חיפה וחיפה תחתית

מראה חוף שמן, העיר וההר

תמונות מלפני מלחמת העולם הראשונה[]


מראה חיפה מסטלה מאריס בראשית המאה ה-20- אוסף האחים אליהו

מבט על העיר 1980

חיפה 1921[]

==תמונות==

מארכיון קרן הקיימת[]

ערים מדברות I חיפה- עיר עם תחתית ארכיאולוגית (ד"ר כמיל סארי)[]

ערים מדברות

חיפה: עיר עם תחתית ארכיאולוגית

ד"ר כמיל סארי, ארכיאולוג מרחב צפון ברשות העתיקות

ערים_מדברות_I_חיפה-_עיר_עם_תחתית_ארכיאולוגית_(ד"ר_כמיל_סארי)

ערים מדברות I חיפה- עיר עם תחתית ארכיאולוגית (ד"ר כמיל סארי)

קישורים חיצוניים[]

הויקיפדיה העברית חיפה קישור לויקיפדיה

Advertisement