חמדת ימים.jpg

חמדת ימים מאת יעקב הלוי פילבר הוא ספר שיחות על פרשיות השבוע על פי מדרשי חז"ל ראשונים ואחרונים בהוצאת המכון לחקר משנת הראי"ה, עיה"ק ירושלים ת"ו תשנ"ב.

המחבר נציין כי השיחות נערכו בקיבוץ חפץ חיים, בו הוא כיהן כרב המקום. במבוא, להלן, הוא כתב כי "המפגש הבלתי אמצעי עם ההתישבות העובדת,החיים בצוותא עם אנשי תורה ועבודה ללא מרכאות...העניקו לי חוויה בלתי נשכחת ולימוד של התורה שלא ידעתם קודם לכן.

לשם המחשה אביא את הפרק הדן בפרשת השבוע "פרשת שמיני" ובו ידונו הנושאים הבאים:

  • כבוד ה' אל כל העם - הדגש הוא על משמעות "כל העם".
  • אש זרה - למה מתו בני אהרון
  • זאת החי אשר תאכלו - המקור להיתר לאכילת בשר.

פתח דבר[עריכה | עריכת קוד מקור]

פתח דבר 11.jpg
פתח דבר 2.jpg
פתח דבר31.jpg

דברי תורה לפרשת שמיני[עריכה | עריכת קוד מקור]

כבוד ה' אל "כל העם"

כבוד ה' אל כל העם

כבוד ה' אל כל העם (סוף)אש זרה (התחלה)

אש זרה (סוף)וזאת החיה אשר תאכלו (התחלה)

וזאת החיה (סוף)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.