Family Wiki
 
שורה 25: שורה 25:
 
'''בחומש אפשר לאתר את המחיקות שעשתה הצנזורה בפירוש רש"י'''
 
'''בחומש אפשר לאתר את המחיקות שעשתה הצנזורה בפירוש רש"י'''
 
לדוגמא, נמחק פירוש זה:'''המאורות הגדולים וגו' -''' שווים נבראו, ונתמעטה הלבנה על שקטרגה ואמרה אי אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד: (והרי אצל הנוצרים יש אפילו שילוש !!!
 
לדוגמא, נמחק פירוש זה:'''המאורות הגדולים וגו' -''' שווים נבראו, ונתמעטה הלבנה על שקטרגה ואמרה אי אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד: (והרי אצל הנוצרים יש אפילו שילוש !!!
  +
[[קובץ:Homash1749e.jpg|thumb|650px|מרכז]]

גרסה אחרונה מ־09:32, 9 באוקטובר 2012

חמשת חמשה תורה התק"ט יצא לאור באמסטרדם על-ידי הדר' הירץ לוי רופא וחתנו קאשמן. בהוצאות המשותפים הנ"ל:

  • ומשה בן לימא הענא ז"ל שרייבר
  • והר"ר דוד בר אברהם שוואב ז"ל

(ראו מטה)

החומש כולל תרגום אונקלוס ורש"י עם ביאורו דבק טוב. וחמש מגילות עם תרגום שני וביאורו דף על דף והפטרות עם פירוש הרד"ק.

סיפורו של החומש[]

300px-P1010109.jpg

הגעתי לארץ ישראל לקראת סיום מלחמת העולם השנייה. ממשפחתי כמעט לא נותר שריד באיטליה. לאחר המלחמה, בשנת 1954 הגעתי לבית בו גרו הורי ושם הראו לי דודי היקרים: ג'יורג'יו ואידה דיינה מה שהצליחו למצוא מרכושנו. עד אחד המדפים מצאתי את החומש העתיק משנת 1749 - ראו תמונה למטה - ומיד לקחתי אותו "תחת חסותי". הדודים היקרים לא אמרו מילה והחומש חזר איתי ארצה.

בארץ הסתבר לי שאין לו כל קשר עם משפחתי. לפי הכתב יד בדף האחרון, ראו למטה, הוא בכלל שייך למישהו ממשפחת פואה. לפי העמוד הראשון הוא נרכש ב-11 לירטות בשוק ספרים משומשים. לפי חישוב השנים בכתב יד היה זה בשנת 1919.

על מנת להסדיר את הדברים, כאשר בקר בארץ, בסוכות תשנ"ז, ברוך דיינה, בנם של הדודים בקשתי כי יקדיש את הספר במתנה וכך עשה. (ראו מטה)

דף עם השמטות של הצנזורה[]

בחומש אפשר לאתר את המחיקות שעשתה הצנזורה בפירוש רש"י לדוגמא, נמחק פירוש זה:המאורות הגדולים וגו' - שווים נבראו, ונתמעטה הלבנה על שקטרגה ואמרה אי אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד: (והרי אצל הנוצרים יש אפילו שילוש !!!

Homash1749e.jpg