חנוכה ספריא.jpg

מקורות ללימוד "חג החנוכה" מאתר ספריא יש לנו ה-כ-ל לחנוכה!
רוצים הוכחה?
אנחנו מספרים בחג שנס חנוכה הוא נס פך השמן אך עיון במקורות מראה גישות שונות לגבי מה היה בדיוק הנס שאותו חוגגים. ולנו יש את כל המקורות!

  1. תלמוד בבלי - הגמרא מצטטת את מגילת תענית (מקור קדום מסוף ימי בית שני המונה אירועים שמחים שקרו לעם ישראל, ולכן אין להתענות בימים אלה). המקור מתאר את נס פך השמן ה'קלאסי'.
  2. ספר מקבים א' - חנוכת המזבח וטיהור המקדש (לא כל כך עוסק בנס מכל סוג שהוא).
  3. ספר מקבים ב' - בנוסף על טיהור המקדש, כאן מתואר האירוע כהשלמה לחג הסוכות שלא נחגג במקדש שהיה טמא בזמן הרגל.
  4. תפילת על הנסים - הנס הוא הניצחון במלחמה חסרת כל סיכוי מול היוונים.

במאגר ספריא תוכלו למצוא עוד מקורות רבים דרך שורת החיפוש, בעמוד הנושאים ובין דפי המקורות.
חפשו: 'בית הלל' ו'בית שמאי', 'מוסיף והולך', 'נס', 'נרות', 'נר איש וביתו', 'שמן', 'מאי חנוכה', 'אדם הראשון', 'בית המקדש' ועוד ועוד ועוד.
הנה שלושה קישורים לדפי מקורות מעניינים:

על הקשר בין חנוכה לסוכות: "למה יצרתי חנוכיה מקופסת אתרוג? הקשר המודחק בין חנוכה לסוכות", מאת יונתן רבינוביץ'.
על מצוות הדלקת נרות מצדה ההלכתי: "מי וכמה הדליק, וכמה נרות הם מדליקים? זו השאלה", מאת שי גולדמן.
על שיטת בית הלל כדרך חיים (כולל סיפור מעניין של חכמי המזרח): "... מוסיף והולך", מאת איריס סבן.

הכנתם דף מקורות לחנוכה בספריא? שלחו לנו ונשמח לפרסם אותו בדף הפייסבוק שלנו!

חנוכה מאיר ושמח! חדוה יחיאלי רכזת חינוך ספריא ישראל hedva@sefaria.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.