Family Wiki
Advertisement

שיחזור המבנה - צילום משיקופית בהרצאה מטה

חפירות בית שלם בעיר דוד - שרידי חפירות המורדות המזרחיים של עיר דוד

"חפירות_בית_שלם"_עם_ד"ר_אסף_מילס_וד"ר_פיליפ_ווקוסבוביץ-0

"חפירות בית שלם" עם ד"ר אסף מילס וד"ר פיליפ ווקוסבוביץ-0

צילום ועריכה: אסף פרי

אחת החפירות המרתקות ביותר שמתקיימת כיום בעיר דוד ומנוהלת על ידי רשות העתיקות, פותחת בפנינו צוהר אל שגרת יומם של תושבי ירושלים הקדומה בימי הבית הראשון. במהלך הסיור בחפירות בית שלם שבמדרון המזרחי של עיר דוד, נבקר בחפירה פעילה שעדיין אינה פתוחה לקהל. נשמע מפי מנהל החפירה על הממצאים השונים שהתגלו במקום ובאמצעותם נתוודע לזהותם של האנשים שהתגוררו בחלק זה של עיר דוד. במהלך הסיור נבקר גם בחפירות פרקר- אותן חפירות שעוררו סערה ברחבי ארץ ישראל לפני קצת יותר ממאה שנה לאחר שהרפתקן בריטי בשם מונטגיו פרקר השקיע מאמץ כביר באותו המקום בדיוק בחיפוש אוצרות המקדש. דרך סיפורו של פרקר, נתוודע אל החללים החצובים בסלע ההר, שמאז חשיפתם – הם מהווים חידה בלתי פתורה.

מכלול החדרים[]

אולי אתר פולחני אולי אתר תעשייתי

  1. חדר אחד כולל עקבות אפשריים לבית בד, כנראה קטן,
  2. בחד השני יש תעלה - אולי שימשה להברת הדם הפולחני.
  3. החדר הבא כולל אבן גדולה, כמראה ממחצבה, אולי עבודת פולחן.
  4. בחדר יש סימנים על הרצפה, אולי של הבנאיים - ייחודי העולם ?.

חידושים בחפירות עיר דוד[]

צילומים על "בית שלם" מהסרטון

דוד_רודמן_-_חידושים_בחפירות_עיר_דוד

דוד רודמן - חידושים בחפירות עיר דוד

הסרטון במלאו - "בית שלם" הוא אחד משלות האתרים אשר הוצגו בסרטון

מיקום שלשות האתרים הנסקרים בסרטון

בולות מבית שלם[]

הבית השרוף[]

Advertisement