FANDOM


Piazza enrico malatesa

הכיכר המכונה היום Piazza_enrico_malatesa הנמצאת בין הרחובות situata tra le Vie del Cardeto, Matteotti e Goito.

אחד האירועים הקשורים בתולדות יהדות אנקונה קשור ב"חרם אנקונה" אשר הוכרז נגדה לאחר שריפתם בבכיכר דלה מוסטרה (Piazza della Mostra) היום Piaza Malatesta של עשרים וארבעה מומרים (23 גברים ואישה אחת) ‏‏[1]. ‏‏[2] בשנת 1555. האפיפיור ברומא פאולוס הרביעי ציווה לאסור את האנוסים, להחרים את רכושם ולהעלותם על המוקד. הגזרה חלה רק על האנוסים ולא על היהודים היות ואלו נחשבו כנוצרים. היו גם יהודים שניצלו בשל היותם נתיני האימפריה העות'מאנית. אוצר ישראל שחובר בסוף המאה ה-19 מספר כי "עד היום קוראים באנקונא בתשעה באב קינה על מות הקדושים אשר יסד ר' מרדכי בן אליהו צבלאניס או ר' יעקב די צאנו"

לאחר שדונה גרציה ודון יוסף נשיא לא הצליחו להציל את יהודי אנקונה, הם הכריזו, בתור נקמה, חרם על נמל אנקונה, שהיה נוח מאד למעגן אניות. האניות שהיו קשורות עם סוחרים יהודים הצטוו להפליג לנמל הקרוב בפיזארו. קהילות ישראל התפלגו: קהילת פיזארו והנספחים אליה עודדו את החרם, אך יהודי אנקונה והקרובים אליה התנגדו לו. יהודי אנקונה חששו פן יעלה החרם את חמתו של האפיפיור ויסכן מאד את מצבם של היהודים במדינת האפיפיור.

הדעה המקובלת היא כי החרם נתן את אותותיו באנקונה רק לזמן קצר, העיר שותקה והמסחר נדם. בחוף לא עגנו יותר אניות והמצב הכלכלי הורע. אך החרם לא ארך זמן רב. הנמל בפיזארו לא יכל לשמש תחליף הולם לנמל העמוק והרחב של אנקונה. בינתיים גם האפיפיור מת והחרם חדל להיות אפקטיבי. עם זאת קיימת דעה אחרת לפיה החרם היה אחד הגורמים אשר גרמו לירידה במעמדו של הנמל שהיה לו בעבר, אליו לא חזר לאחר ביטול החרם ‏‏[3].

בשנת 1588 התאוששה הקהילה היהודית בעיר, תחום הגטו הורחב ולפי המשוער שני-שליש מהסחר בעיר היה בידים יהודיות. אך בשנת 1659 גזר האפיפיור אלכסנדר השביעי שאין להרשות ליהודים להחזיק עסקים מחוץ לגטו. כן נאסר עליהם לעזבו משקיעת החמה עד עלות השחר.

ב-29 בדצמבר 1690 אירעה בעיר רעידת אדמה הקהילה היהודית ניצלה, ובשל כך נקבע יום זה, כ"א בטבת, כיום פורים מקומי ‏‏[4]. בשנת 1797 הגיע צבאו של נפוליאון בונפרטה לעיר וחומות הגטו נהרסו.

הערות שולייםעריכה

  1. השמות הם: Simeon Ben Menachem, Yoseph Guascon, Samuel Guascon, Abraham Falcon, Isac Nahmias, Salomon Alguades, Moses Paggio, Salomon Pinto, Yoseph Molcho, Abraham Sirolia, David Nahas, Abraham di Spagna, Moses Bar-Zilon, David Reuben, Salomon Yahia, David Saqueira, Yoseph Edrei, Yoseph Papo, Yacob Cohen, Yacob Montalban, Abraham Lobo, Yacob Mosso, Abraham Cohen http://www.italian-family-history.com/jewish/_Ancona.html מקור
  2. ‏ עוד אחד התאבד ו-27 שהודו נשלחו לעבודת פרך לאי מלטה אך נמלטו בדרך‏
  3. ‏מקור: Bernard Dov Cooperman' In Iberia and Beyoind page 298
  4. ‏מקור: בית התפוצות