Family Wiki
Advertisement

קטעים בערך הזה מבוססים על ערכים מקבילים בוויקיפדיה העברית

טבורית נטויה - קדומים - ניסן תשע"ב זוהה בעזרת פורום צמחיית ישראל ברשת

טבורית נטויה (שם מדעי: Umbilicus intermedius ) היא גאופיט (צמח עם פקעת) רב-שנתי ממשפחת הטבוריתיים.

תיאור הצמח[]

עליה של הטבורית הרב שנתית בשרניים, טרפם עגול והפטוטרת מתחברת אל העלה במרכזו. מרכז העלה שקוע, ומזכיר בצורתו טבור - מה שנתן לו את שמו המדעי והעברי.

פריחה[]

הטבורית מצמיחה בסתו שושנת עלים, ובאביב מתפתחת עליה תפרחת דמוית שיבולת, שצבעה הופך תוך מספר שבועות לחום-אדום. חמשת עלי הכותרת מאוחים, ביניהם עשרה אבקנים המחוברים לכותרת. הפרי הוא חמש מפוחיות המכילות אלפי זרעי אבק המופצים עם הרוח.

תפוצה[]

משרעת תפוצתה של הטבורית הנטויה היא במערב האזור האירנו-טורני ובמזרח האזור הים-תיכוני. בארץ צומחת הטבורית הנטויה בחבל הים תיכוני ובספר המדבר. בעיקר צומחת הטבורית בסדקי קירות ובכיסי קרקע בסלעים. לעתים צומחת הטבורית בחולות באזור השרון, בצל שיחים, במקומות בהם החול מיוצב וישנה כמות של רקבובית האוגרת מים בקרקע.

Advertisement