Family Wiki
Advertisement

[http://www.haaretz.co.il/nationalibrary/1.3880445 אלבום תצלומי האויר האזרחיים הראשון של ארץ ישראל 1938

יוסי כץ כתב על הקיבוץ הדתי וראשית היאחזותו בעמק בית-שאן - בתמצית המאמר שפורסם אופקים בגאוגרפיה כרך 63 - 2005, עמקי הצפון - אונ יברסיטת חיפה

הקיבוץ הדתי בעמק בית שאן.png

טירת צבי בשנת 1938 - 10 דקות - ארכיון סטיבן שפילברג

תמונות היסטוריות[]

המקור:ויקישיתוף באמצעות ארכיון התצלומים הלאומי - תמונות רבות נוצרו על-ידי צלמי לשכת העתונות הממשלתי ובין השאר זולטן קלוגר מראה כללי של קיבוץ טירת צבי בעמק בית30 יוני 1939 (שני התמונות הראשונות)

ארכיון קרן קיימת לישראל הנחת אבן הפינה לבית הכנסת 1941

Advertisement