FANDOM


המפה נטענת...
המפה נטענת...

מבט מקרוב

מבט מעל

Mate moshe

צילום באולם השמחות


מרכז רוחני "מטה משה" ע"ש הרה"ג משה לוי זצוק"ל נמצא ברחוב נופר פינת רחוב ז'בוטינסקי בעיר יבנה. הוא מהווה מוקד פעילות של תפילה ולימוד תורני רב-עדתי המבוסס על תרומות חברי הקהילה, ופעילות התנדבותית של החברים הצעירים. המרכז הוא בנשיאות מרן עובדיה יוסף שליט"א.

בבית הכנסת התפילה היא בנוסח יהדות מרוקו. הוא נחשב לאחד מבית הכנסת הגדולים בעיר. מספר המתפללים בו בשבת מגיע למאות ובימים הנוראים קרוב לאלף.

במרכז אולם לקיום שמחות מצווה.

פעילות תורניתעריכה

100 5097

לוחות הברית בארון הקודש

במרכז מתקיימים השיעורים הבאים:

  1. מוסר ופרשת השבוע הרב יעקב דוידי
  2. מחשבת ישראל הרב יונתן צבן
  3. הלכות שבת יוסף דעי
  4. פרשת השבוע דוד אדרי
  5. מדרשיה לנוער אברכים
  6. שיעור לנשים המורה דבורה קרווני
  7. בית מדרש פרשת השבוע ומוסר הרב אופיר טנג'י
  8. בית-הכנסת תורה תמימה הרב יוסי דעי

המקור: הקהילה שלי - אייר תשע"ב

ארון הקודשעריכה

ארון הקודש עשוי מעץ, משני צדדיו שבעת המינים בהם השתבחה ארץ ישראל ובחלקו העליון לוחות הברית

Haron hakodesh yavne

ארון הקודש יוצר על-ידי ..

מיני הפירות שבהן השבחה ארץ ישראלעריכה

שים לב: הקשה על התמונה תביא אותך להסבר את טבעו של הצמח

ייצור: יצחק פינטו - יבנה

אומנות ניפוח זכוכית - שבטי ישראלעריכה

ייצור: יצחק פינטו על זכוכית זכוכית

ראו גם:שבטי ישראל - ניפוח זכוכית - יצחק פינטועוד מבית הכנסתעריכה

דגם של הכותל המערבי בבית הכנסתעריכה

כולל הכתובת העתיקה על אבני הכותל

100 5081

תמונות מבית הכנסתעריכה

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.