Theodor Herzl leaning over the balcony of the Hotel Les Trois Rois

בית הכנסת בבזל,המקןר:ויקישיתוף

יואב שורק במוסף "שבת" - לתורה, הגות ספרות ואמנות של מקור ראשון מיום 8 במארס 2012 כתב על עיר קטנה ובה גשרים - רשמי ביקור מהעיר ומהקהילה היהודית. הביקור נערך בעקבות כינוס הקונגרס הציוני הראשון בעיר בשנת 1897 ודן בשאלה מדוע דווקא התכנס בעיר הזאת. בהמשך, הוא הציג את הקהילה היהודית בעיר. ובין השאר כתב:

  • את עקבותיו של הרצל עדיף לחפש אולי דווקא במבנה שאינו קשור אליו ישירות – בית הכנסת היפה של באזל, שהוקם בשנות השלושים של המאה הי"ט ומשמש עד היום את הקהילה המקומית. "מתוך כבוד לדת הלכתי לבית הכנסת בשבת לפני הקונגרס", כתב הרצל, "וכאשר עמדתי על הבימה הייתי נרגש יותר משהייתי בכל ימי הקונגרס. הברכה הקצרה שנשאתי בעברית חנקה את גרוני ברגש רב". אולי הוא הרגיש כבר אז שרק בית הכנסת ישמור באמת את ההערכה העמוקה למפעלו של החוזה.
  • בית הכנסת הוותיק של באזל פועל גם היום תחת הנהגתו של רב שהציונות היא חלק מתפיסת הקהילה שלו. הרב ירון ניסנהולץ, בוגר ישיבת 'אור עציון' וכולל 'מרץ' במבשרת ציון, פועל בעיר כבר תשע שנים – בתחילה בתפקידי הוראה, ובשנים האחרונות כרב הקהילה המרכזית והרשמית, זו המקפידה להכיל את כולם.
    "ציונות לא מתחילה ונגמרת בשאלה אם מברכים כאן את מדינת ישראל וחיילי צה"ל", מסביר לי הרב ירון בביתו, שבו הוא ואריאלה אשתו מגדלים חמישה ילדים במרחב עברי לחלוטין, כשברקע נשמעים שירים עבריים. "מדובר כאן בשאלה מה מידת האחריות שלי כלפי החברה היהודית וכלפי מי שמבקשים להצטרף אליה". כבוגר עולם הערכים הציוני-דתי רואה הרב ניסנהולץ באופן טבעי את תפקידו בחיזוק הזהות של כל יהודי באשר הוא, אך הוא גילה שאין זו תפיסה מובנת מאליה בעיני עמיתיו.
  • הקהילה שמנהיג הרב ניסנהולץ בבאזל היא הקהילה ה'כללית' (Israelitische Gemeinde), זו שלא נתחלקה מעולם לרפורמים ואורתודוקסים. כמו קהילות דומות, בעיקר באיטליה, גם כאן בית הכנסת דומה להיכלות הרפורמיים, ורק אגב שיפוץ שנערך לפני כמה עשרות שנים הורדה ממנו בימת ה'מטיף' ובמת הקריאה בתורה הועברה למרכז ההיכל, בניסיון 'ליישר קו' עם המקובל בבתי הכנסת ה'רגילים' ברחבי העולם היהודי. יהדות שוויצריה ידועה כדתית למדי, והקהילה הלא גדולה מקיימת ללא בעיה מניינים קבועים בכל ימות השבוע, גם בחורף, כאשר מניין השחרית מתכנס כשבחוץ עדיין שורר חושך. עם זאת, על הקהילה נמנים גם יהודים רבים הרחוקים משמירת מצוות, וגם זוגות מעורבים; את תפילות השבת פוקדים גם חלק מחברים אלה, וגם ישראלים אחרים העושים בעיר, אם לשעה ואם לשנים.

קישורים חיצוניים[עריכה | עריכת קוד מקור]

(מהויקיפדיה העברית)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.