Family Wiki
Advertisement

יהדות פנמה היא אחת הקהילות היהודיות של מרכז אמריקה. בפנמה אחד הריכוזים של היהודים יוצאי סוריה: ה"חלבים", ויהודי דמשק ה"שאמים". הקהילה שומרת מסורת. רובה מצהיר על אכילת מוצרים כשרים, כאשר בעיר קיים מרכול גדול למוצרים כשרים בלבד. שלושה בתי כנסת ושלושה בתי ספר קיימים בקהילה. מספר נשואי התערובת, בין יהודים ללא-יהודים הוא מועט.

כיום חיים בפנמה כ-10.000 יהודים, רובם יוצאי סוריה , מיעוטם אשכנזים, וכ-1,000 ישראלים שהגיעו לפנמה במשך השנים.

היהודים מאורגנים ב: Consejo Central Comunitario Hebreo de Panama. רוב היהודים גרים בפנמה סיטי אך מספר מועט מהן גם ב קולון, דוד והאזור לשעבר של ארצות הברית בתחום תעלת פנמה.

בשנת 1986 נבחר לנשיאות פנמה היהודי אריק דלאוול.

תולדות הקהילה[]

במאה ה-17 הגיעו היהודים הראשונים לפנמה. הם היו אנוסים מספרד ומפורטוגל, אשר המשיכו לשמור על דתם בסתר. בשנת 1821 , עם סיום שלטונה של ספרד, הגיעו למקום יהודים ספרדיים מג'מייקה ויהודים אשכנזים ממרכז אירופה. היות ולא הייתה קהילה יהודית מאורגנת בפנמה, רבים מהם התבוללו.

במחצית המאה ה-19 הגיע גל של יהודים לפנמה. בשנת 1876 הוקמה הקהילה היהודית הראשונה - "קול שארית" - אשר הזדהתה עם ההיהדות הרפורמית. בשנת 1911 עם סיום בניית תעלת פנמה היה מספר היהודים בעיר 505. בשנת 1933 הגיעו יהודים מסוריה והקימו את קהילת "שבת אחים". למרות גלי ההגירה הרי מספר היהודים בשנת 1936 הגיע רק 600. עם עליית הנאצים לשלטון בגרמניה הגיע גל מהגרים נוסף והוקם בית כנסת אשכנזי "בית אל".

קהילת שבת אחים[]

קהילת "שבת אחים", הגדולה מביו הקהילות, בנתה בעיר את התשתית היהודית, הדתית והחינוכית . הרב לוי, המכהן כרב הקהילה כבר 55 שנה, אמר לאליהו בירנבוים בעת ביקורו בפנמה בשנת 2007 : "כל מה שיש בארץ ישראל יהיה בפנמה, חוץ מהכותל המערבי". לקהילת יש בתי כנסת , חמש מסעדות כשרות, סופרמרקט ענק למוצרים כשרים, מקוואות, שלושה בתי ספר יהודיים, ישיבה, כולל ומדרשה לבנות.

הקהילות החלביות מאופיינות בחיי המשפחה שלהם, בנוסף למנהגים, ניגונים ומאכלים מיוחדים, הם רואות במשפחה את תבנית הכל, ושומרות בנאמנות ואף בקנאות על מקומה של המשפחה ואיחודה כדרך לשמירה על יהדותם, וכשמירה על הצעירים מפני פיתויי ההתבוללות. מסיבה זו כמעט ואין התבוללות בקרב בני הקהילה.

בית הספר הגדול הוא על שם אלברט אינשטיין ומונה כאלף תלמידים. לצידו פועל בית ספר אקדמיה עברית עם גישה דתית-חרדית המונה כחמש מאות תלמידים, וכן בית ספר שלישי, על שם יצחק רבין, המשויך לקהילה הרפורמית בעיר.

פועלים בקהילה ארגוני ויצ"ו ובני ברית ואחרים העוסקים בפעילות חברתית וספורטיבית.

הרב ציון לוי[]

הרב ציון לוי, רגה של יהדות פנמה, היה בין התלמידים "העילויים" של ישיבת פורת יוסף בירושלים. הוא למד יחד עם הרבנים: בן ציון אבא שאול, חיים דוד הלוי ועובדיה יוסף. הרב לוי לא יצא לפנמה אלה רק לאחר שבית הדין בירושלים אישר זאת.

דרכו ההלכתית של הרב היא מיוחדת במינה. הרב לוי נוהג לומר: "לא תמיד צריך ללכת עם הראש בקיר. אם אין הקהילה ערוכה ומוכנה לחלב ישראל, לא צריך לסבך את החיים, ומה תועלת בחזרת הש"ץ בתפילה אם תגרום שלא יבואו להניח תפילין ולהתפלל במניין לפני היציאה לעבודה ? מה תועיל טבילת גברים אם תגרום שנשים לא ייכנסו למקוו ? ". הרב ציון לוי, פוסק הלכה בהתאם לצורכי הציבור וקצב התקדמותו.

הרב גיבש עקרונות לקיום הקהילה:

  • לא להתערב בחיים הפרטיים של אנשי הקהילה.
  • לבנות תשתית של חינוך הדור הצעיר אשר תשפיע בעתיד על דרכו של כל יהודי בקהילה.
  • לא לכרוך את כל תרי"ג מצוות בחבילה אחת.
  • לא לקבל שכר עבור השירותים שהרב נותן.

קישורים חיצוניים[]

  • הרב אליהו בירנבוים, רועה נאמן - מקור ראשון, 23 מרץ 2007
Advertisement