Family Wiki
Advertisement

החלוקה המנהלית למחוזות ונפות בתקופת המנדט הבריטי המקור:Shy halatzi הויקיפדיה העברית

מפת המנדט הבריטי 1922 יצר:Ori~ הויקיפדיה העברית

לא לפחד מאת אורי אריאל - מאת : שלמה פיוטרקובסקי 28 בפברואר 2012
ח"כ אורי אריאל מציג בכנס ירושלים התשיעי תכנית מדינית חדשה, אשר בבסיסה עומד סיפוח מלא של כל שטחי יו"ש למדינת ישראל.

תכניתו של אריאל, מניחה כי גם אם תוצע לערביי יו"ש אזרחות ישראלית מלאה, מעטים בלבד יבקשו לקבל אותה, בדומה למה שקרה כאשר סיפחה ישראל את מזרח ירושלים והציעה אזרחות לתושבים הערבים.

איראל מציין, כי "לא ניתן לספח את שטחי יהודה ושומרון לישראל ולהשאיר את ערביי יו"ש ללא אזרחות ושייכות. במהרה ישראל תוכרז כמדינת אפרטהייד והיא תיאלץ להתמודד עם בידוד עולמי, חרמות כלכליות עולמיות ולבסוף עלולה לסיים כפי שסיימה דרום אפריקה".

לדבריו, "הרעיון אותו אני עומד להציג מפחיד רבים בעם ישראל, אך בסופו של דבר הוא הפיתרון הראוי. עלינו לספח 100% משטחי יהודה ושומרון ומתן אפשרות לערבי יו"ש לקבל אזרחות מלאה הכוללת גם הצבעה לכנסת ישראל. נכון האפשרות הזאת נשמעת מפחידה. האמירות "סופה של המדינה היהודית", "אתה תגרור אותנו למדינת כל אזרחיה ודו לאומית שבסופו ישלוט פה רב ערבי" בטח כבר עומדות על קצה הלשון של חלק גדול מהאנשים שקוראים את ההצעה הזאת, אבל ביישום נכון של התוכנית נוכל לחיות כאן בשלום עם האוכלוסייה הערבית וגם לשמור על אופייה היהודי והדמוקרטי של ישראל".

אריאל מציין, כי תכנית זו חייבת להיות משולבת בשינוי שיטת הבחירות, באופן שיתן ביטוי לאזורים השונים תוך פירוק יו"ש לאזורים השונים וחיבורם לאזורי הארץ הסמוכים, "שיטת הבחירות הנהוגה כיום לא תתאים למציאות החדשה. ברור שבמצב הנוכחי כאשר היחס בין יהודים לערבים יהיה 70% לעומת 30% (ללא עזה) יגדל כוחם המשמעותי של הערבים בייצוג לכנסת. על שיטת הבחירות לעבור לשיטה יחסית אזורית, וכאשר יקבעו את אזורי הבחירה יש לייצר מצב שבו יו"ש לא תהיה אזור בחירה אחד ובכך יינתן לערבים ייצוג משמעותי בכנסת, אלא תחולק בין כמה אזורי בחירה לדוג': ג'נין תצורף לאזור הבחירה של עפולה, שכם תצורף לאזור הבחירה של גוש דן, רמאללה לאזור הבחירה של ירושלים רבתי וכן הלאה. בכך יישמר הרוב היהודי דמוקרטי בכנסת".

אריאל אף מוסיף, כי יתכן שערביי יו"ש דווקא מעוניינים בפתרון זה, "נדבך חשוב להצלחת התוכנית הינה היכולת של ישראל להעניק שירותים שווים וכלכלה חזקה לכלל ערביי יו"ש. יש סימנים רבים לכך שהאוכלוסייה הערבית עצמה עייפה מאוד מהטרור וההפקרות שהשתלטו עליה מאז אוסלו. בשנים האחרונות ניתן לראות ניצני פריחה כלכלית במרכזי הערים הגדולות ביניהם שכם, ג'נין ורמאללה. ערביי יו"ש הנהנים מעבודה בתחומי ישראל ומרווחה כלכלית לא מעוניינים לחזור לימי הסגר והעוני. הניסיון מלמד שבתחומי ישראל- הגליל והנגב ומזרח ירושלים, הערבים מאוד לא רוצים לוותר על התעודה הכחולה שלהם ועל הזכויות הנלוות עימם".

"יש חשיבות גדולה לכך שלכל אותם ערביי יו"ש שיהפכו לחלק ממדינת ישראל יינתן שירות ברמה נאותה, הכוללים חינוך טוב, רווחה, תשתיות וכמובן תעסוקה. בדיוק כמו במרכז ישראל גם כאן יהיה צורך להשליט סדר וחוק, להקים תחנות משטרה ולדאוג שערביי יו"ש יחיו בבטחה, יאכפו חוקי תנועה, חוקי בניה ותשלומי ארנונה. כלכלה טובה וחזקה ושירותים שווים הם הערובה להצלחה", הוא מוסיף.

Advertisement