Family Wiki
Advertisement

עם המשפחה - "הכי גבוה - באמצע"

יהונתן לוי או כפי שנרשם בתעודת הלידה "Jehonatan Levy" נולד באינדיאנפוליס שבארה"ב ביום כ' בשבט תש"ן (15 פברואר 1990), כאשר הוריו חיים ודפנה לוי היו בשליחות בעיר, בה הצהירו 12,000 נפש על יהדותם, ולימדו בבית הספר המקומי Hasten Hebrew Academy of Indianapolis. לטקס ברית המילה הגיעו מישראל סבא וסבתא דניאל ורבקה ונטורה.

(המשך ופירוט יבוא בהקדם)

איחולי סבתא ליום הבר-מצוה[]

בס"ד ‏יום שני כ"ז אלול תשע"א

יונתן הקטן גדל והנה הוא כבר בר-מצוה. הוא הנכד החמישי שלנו שמגיע למצוות. אנו חוגגים לו כאן בשמחה את מצוות הנחת התפילין ברחבת ה"כותל המערבי" – שריד בית מקדשנו. נושא שמירת הלשון, הקרוב לליבי הוא כסגולה לאריכות ימים, כדברי דוד המלך : " נְצר לְשׁוֹנְךָ מֵרָע וּשְׂפָתֶיךָ מִדַּבֵּר מִרְמָה". (תהלים פרק לד יד) ולכן אני מבקשת לומר משהו בנידון :
אנו נכשלים בלשון הרע. בדרך כלל בגלל אי ידיעת ההלכות: מה נחשב ללשון הרע ועד היכן מגיעים האיסורים. לחסרון זה אין עיצה אלה ללמוד את הלכות לשון-הרע על כל פרטיהם. הלומד את ההלכות הללו וחוזר עליהן תדיר, הן נקבעות בטבעו עד אשר לשונו נעשית רגישה לכל דיבור היוצא מפיו. רגישות זו מונעת אותו מלדבר דבורים אסורים.

לכן על כל אחד לקבע לעצמו, מידי יום ביומו, זמן מסויים ללמוד הלכות לשון הרע. משיעזור לו להתרגל לשמור על מוצא פיו.
דבור טוב, ששון הוא ללשון.
דבור רע, אסון הוא ללשון.
נגרש את האסון.
שיהיה רק ששון.
לכן לשונך מרע שמר.
ורק טובות אמור.
ועוד למדנו מה"חפץ חיים":
הוה דן כל אדם לכף זכות.
כשרואים אדם שומר מצוות,
עושה דבר שלא כדין צריך
ללמד עליו זכות
אולי לא ידע, אולי שכח,
אולי טעה, אולי היתה לא סיבה
מיוחדת שלא ידועה לי.

הגאון רבי ישראל סלנטר לא הגיע לתפילה בליל יום כיפורים. לבסוף התברר, כי בלכתו לבית הכנס שמע תינוך בוכה וצועק. הוא עצר, נכנס לבית התינוק, טיפל בו והרגיעו.
איסור לשון הרע כולל ארבע פעולות : דבור, שמיעה, קריאה וכתיבה. בכל אחת מהפעולות האלו אסור להיכשל בלשון הרע.

בניגוד לרצוני, האזנתי לשיחה בין אנשים שהיו אחורי, האם נכשלתי בשמיעת לשון הרע, אם המשכתי לשמוע את סיומו של הסיפור ?

בשמיעה יש ענין של קבלה: שמעת, הקשבת בהתעניניות אל תקבל ואל תאמין.

תשמע יונתן, עכשיו אספר לך דבר נורא. סליחה, אם הדבר נוגע לי, העיקר האם תהיה לך תועלת מזה ? אסור אפילו לשמוע סוד מחבר, אם חוששים שלא יצליחו לשמור עליו מפני הזולת. חייב אדם לשמור בסוד דברים שגילה לו חברו בצנעה. המגלה את הסוד עשוי לגרום נזק לחבר שנתן בו אימון. גם אם לא יגרם לו נזק אסור לגלות את הסוד כדי שלא יפגע ברצון חברו.
וכבר נאמר בלקט אמרות במדריך להלכות לשון הרע – "נצור לשונך" :

כ"ב. סיע לבנות את בית המקדש !
לו נתאפשר לנו לבנות את בית המקדש, בודאי היה כל אחד מאיתנו מסייע ככל יכולתו בעבודת הבנין. והנה כידוע, נחרב בית המקדש בעון שנאת חינם ולשון הרע, ואין הוא נבנה מחדש עד שלא יתוקן חטא זה, הרי מי ששומר לשונו מרע, נוטל חלק בבנין בית המקדש".

אם משהו מזהיר אותך באמצע הארוחה כי המזון שאתה אוכל אינו כשר תמהר לפלוט אותו מהר מפיך.כל עלינו לנהוג גם לגבי לשון הרע. אם אתה מוצא עצמך מדבר לשון הרע, הפסק מייד. היה כל אחד מאיתנו מסייע ככך יכולתו בעבודת הבנין. והנה כידוע נחרב בית המקדש בעוון לשון הרע ושנאת חינם, ואין הוא נבנה מחדש עד שלא יתוקן חטא זה. הרי מיש ששומר לשונו מרע נוטל חלק בבנין בית המקדש.

סבתא רבקה

עם סיום הלימודים[]

תמונות מהילדות[]

Advertisement