Family Wiki
Advertisement

מדרשת חברון פרסמה הודעת צער על פטירתו של פלג. "המדרשה אבלה על מותו של יובל פלג ז"ל, ארכיאולוג בכיר, איש צוות קצין מטה לארכיאולוגיה שנהרג במפולת סלעים בשומרון יובל היה מעורב במחקר ובחפירות בתל חברון, וגילה בתל תגלית משמעותית וחשובה ביותר מהתקופה הכנענית המאוחרת.

"למעשה יובל הוכיח את קיומה של העיר בתקופה זו - תקופת כניסת שבטי ישראל לארץ, בניגוד לדעות אחרות שטענו שבתקופה זו לא היה יישוב בחברון בשנה שעברה הוא הירצה על התגלית ב"כנס מחקרי חברון ויהודה" השלישי שנערך ע"י מדרשת חברון".

פלג הוא הארכיאולוג השני שנהרג בשנים האחרונות במסגרת עבודתו הארכיאולוגית. לפני כארבע שנים נהרג פרופ' אהוד נצר ז"ל, שחקר את החפירות בהרודיון וחשף את הקבר של הורדוס באתר. החוקר נשען על מעקה שהיה רופף ונפל במורד הגבעה אל מותו

יובל_פלג_סרקופג_מהתקופה_הרומית_מטול-כרם_ועליו_תיאור_היפודרום-0

יובל פלג סרקופג מהתקופה הרומית מטול-כרם ועליו תיאור היפודרום-0

יובל פלג:סרקופג מהתקופה הרומית מטול-כרם ועליו תיאור היפודרום

יובל_פלג_מבנה_ונימפאון_בחורבת_ג'ריות-0

יובל פלג מבנה ונימפאון בחורבת ג'ריות-0

יובל פלג מבנה ונימפאון בחורבת ג'ריות

Advertisement