Family Wiki
Advertisement01:07 , 28 באוקטובר 2009 שנילי (שיחה | תרומות) שינה את הגדרות החסימה של Daniel Ventura (שיחה | תרומות) עם זמן פקיעה של indefinite (יצירת חשבונות נחסמה, שליחת דוא"ל נחסמה, עריכת דף השיחה האישי נחסמה) ‏ (לפי הצבעה בבירורים - מספיק סבלנו)
15:20, 25 באוקטובר 2009 Odedee (שיחה | תרומות) חסם את Daniel Ventura (שיחה | תרומות) למשך זמן בלתי מוגבל (יצירת חשבונות נחסמה, שליחת דוא"ל נחסמה) ‏ (לפי הצבעה בבירורים)
19:47, 18 באוקטובר 2009 תומר א. (שיחה | תרומות) שחרר את Daniel Ventura (שיחה | תרומות) ‏ (התחייב להסיר את דבריו)
17:02, 18 באוקטובר 2009 תומר א. (שיחה | תרומות) חסם את Daniel Ventura (שיחה | תרומות) למשך יום (יצירת חשבונות נחסמה) ‏ (די כבר עם הלשון הבוטה הזאת!)
00:40, 5 בספטמבר 2009 אביהו (שיחה | תרומות) שחרר את Daniel Ventura (שיחה | תרומות) ‏ (לבקשת גילגמש בדף ויקיפדיה:בקשות ממפעילים)
15:30, 4 בספטמבר 2009 אביהו (שיחה | תרומות) חסם את Daniel Ventura (שיחה | תרומות) למשך יום (יצירת חשבונות נחסמה) ‏ (ראו פעילותו בדף הבירורים ששיאה במחיקת דברי משתמש אחר, למרות אזהרות חוזרות ונישנות)
17:16, 26 באוגוסט 2009 Ori (שיחה | תרומות) שחרר את Daniel Ventura (שיחה | תרומות) ‏ (לפי הצבעה)
18:01, 10 ביולי 2009 Yonidebest (שיחה | תרומות) שינה את הגדרות החסימה של Daniel Ventura (שיחה | תרומות) עם זמן פקיעה של חצי שנה (יצירת חשבונות נחסמה, שליחת דוא"ל נחסמה) ‏ (לפי תוצאות הצבעה בשיחת משתמש:Daniel Ventura/בירורים יולי 2009)
14:10, 9 ביולי 2009 תומר א. (שיחה | תרומות) שינה את הגדרות החסימה של Daniel Ventura (שיחה | תרומות) עם זמן פקיעה של 2010-01-05T13:56:31Z (יצירת חשבונות נחסמה, שליחת דוא"ל נחסמה) ‏ (חזר לסורו. באישור בירוקרט)
16:56, 5 ביולי 2009 Deror avi (שיחה | תרומות) שינה את הגדרות החסימה של Daniel Ventura (שיחה | תרומות) עם זמן פקיעה של חצי שנה (יצירת חשבונות נחסמה, שליחת דוא"ל נחסמה, עריכת דף השיחה האישי נחסמה) ‏ (חזר לסורו. באישור בירוקרט)
16:51, 5 ביולי 2009 Deror avi (שיחה | תרומות) חסם את Daniel Ventura (שיחה | תרומות) למשך חצי שנה (יצירת חשבונות נחסמה) ‏ (חזר לסורו)
21:04, 27 ביוני 2009 Deror avi (שיחה | תרומות) שחרר את Daniel Ventura (שיחה | תרומות) ‏ (ביצע את שהתבקש ממנו. באם יפר שוב את הכללים יחסם מחדש)
23:40, 24 ביוני 2009 Deror avi (שיחה | תרומות) שינה את הגדרות החסימה של Daniel Ventura (שיחה | תרומות) עם זמן פקיעה של שבועיים (יצירת חשבונות נחסמה, שליחת דוא"ל נחסמה, עריכת דף השיחה האישי נחסמה) ‏ (מסרב לשתף פעולה. המשך הפרה חמורה של כללי ההתנהגות בקהילה. התקבל אישור בירוקרט לחסימה ארוכה. החסימה תקוצר אם ישתף פעולה)
11:42, 24 ביוני 2009 Deror avi (שיחה | תרומות) שינה את הגדרות החסימה של Daniel Ventura (שיחה | תרומות) עם זמן פקיעה של יום (יצירת חשבונות נחסמה, שליחת דוא"ל נחסמה, עריכת דף השיחה האישי נחסמה) ‏ (המשך הפרה חמורה של כללי ההתנהגות בקהילה. התקבל אישור בירוקרט לחסימה ארוכה. החסימה תוארך מידי יום עד תום ההפרה)
00:28, 24 ביוני 2009 Deror avi (שיחה | תרומות) חסם את Daniel Ventura (שיחה | תרומות) למשך יום (יצירת חשבונות נחסמה, שליחת דוא"ל נחסמה, עריכת דף השיחה האישי נחסמה) ‏ (הפרה חמורה של כללי ההתנהגות בקהילה. התבקש אישור בירוקרט לחסימה ארוכה)
13:58, 22 במאי 2009 Odedee (שיחה | תרומות) שינה את הגדרות החסימה של Daniel Ventura (שיחה | תרומות) עם זמן פקיעה של 2009-05-29T05:03:00Z (יצירת חשבונות נחסמה, שליחת דוא"ל נחסמה) ‏ (הסבר בדף השיחה של המשתמש)
13:58, 22 במאי 2009 Odedee (שיחה | תרומות) שינה את הגדרות החסימה של Daniel Ventura (שיחה | תרומות) עם זמן פקיעה של 2009-05-29T05:03:00Z (יצירת חשבונות נחסמה, שליחת דוא"ל נחסמה, עריכת דף השיחה האישי נחסמה) ‏ (הסבר בדף השיחה של המשתמש)
08:03, 22 במאי 2009 דוד שי (שיחה | תרומות) שינה את הגדרות החסימה של Daniel Ventura (שיחה | תרומות) עם זמן פקיעה של שבוע (יצירת חשבונות נחסמה, עריכת דף השיחה האישי נחסמה) ‏ (הסבר בדף השיחה של המשתמש)
21:02, 20 במאי 2009 דוד שי (שיחה | תרומות) חסם את Daniel Ventura (שיחה | תרומות) למשך שלושה ימים (יצירת חשבונות נחסמה) ‏ (הסבר סדף השיחה של המשתמש)
16:07, 15 במאי 2009 ירון (שיחה | תרומות) שינה את הגדרות החסימה של Daniel Ventura (שיחה | תרומות) עם זמן פקיעה של 2009-05-16T12:52:03Z (יצירת חשבונות נחסמה, שליחת דוא"ל נחסמה) ‏ (עבירה על כללי ההתנהגות בין חברי הקהילה)
15:52, 15 במאי 2009 Odedee (שיחה | תרומות) חסם את Daniel Ventura (שיחה | תרומות) למשך יום (יצירת חשבונות נחסמה) ‏ (עבירה על כללי ההתנהגות בין חברי הקהילה)
00:14, 7 באוגוסט 2008 Deror avi (שיחה | תרומות) שחרר את Daniel Ventura (שיחה | תרומות) ‏ (לאור התחייבות לשפר דרכיו בעתיד)
10:32, 5 באוגוסט 2008 Deror avi (שיחה | תרומות) חסם את Daniel Ventura (שיחה | תרומות) למשך שלושה ימים (יצירת חשבונות נחסמה, שליחת דוא"ל נחסמה) ‏ (הטרדה או התנהגות מאיימת: בדואלים. בינתים אפנה לבירוקרט לצורך הארכת החסימה לתקופה ארוכה יותר.)
10:31, 5 באוגוסט 2008 Deror avi (שיחה | תרומות) שחרר את Daniel Ventura (שיחה | תרומות) ‏ (מיד יחסם שוב)
19:16, 4 באוגוסט 2008 Deror avi (שיחה | תרומות) חסם את Daniel Ventura (שיחה | תרומות) למשך שלושה ימים (יצירת חשבונות נחסמה, שליחת דוא"ל נחסמה) ‏ (הטרדת משתמשים בדפי שיחה, משלוח דואלים וספאם למתמשים רבים, ביטויים בדפי שיחה שאינם הולמים את כללי ההתנהגות בקהילה לרבות קללות)
22:40, 3 באוגוסט 2008 ירון (שיחה | תרומות) חסם את Daniel Ventura (שיחה | תרומות) למשך 20 hours (יצירת חשבונות נחסמה, שליחת דוא"ל נחסמה) ‏ (השבת החסימה, הפעם עם אימיילים.)
22:39, 3 באוגוסט 2008 ירון (שיחה | תרומות) שחרר את Daniel Ventura (שיחה | תרומות) ‏ (מיד ייחסם שוב)
18:20, 3 באוגוסט 2008 Odedee (שיחה | תרומות) חסם את Daniel Ventura (שיחה | תרומות) למשך יום (יצירת חשבונות נחסמה) ‏ (הז"י חוזרת)
06:18, 14 ביולי 2008 דוד שי (שיחה | תרומות) שחרר את Daniel Ventura (שיחה | תרומות) ‏ (ללא סיבה)
23:34, 12 ביולי 2008 דוד שי (שיחה | תרומות) חסם את Daniel Ventura (שיחה | תרומות) למשך שלושה ימים (יצירת חשבונות נחסמה) ‏ (הסבר בדף השיחה של המשתמש)
23:34, 12 ביולי 2008 דוד שי (שיחה | תרומות) שחרר את Daniel Ventura (שיחה | תרומות) ‏ (הארכת חסימה)
22:20, 12 ביולי 2008 דוד שי (שיחה | תרומות) חסם את Daniel Ventura (שיחה | תרומות) למשך יום (יצירת חשבונות נחסמה) ‏ (הסבר בדף השיחה)
01:46, 28 במאי 2008 Odedee (שיחה | תרומות) שחרר את Daniel Ventura (שיחה | תרומות) ‏ (טעות)
22:43, 27 במאי 2008 Odedee (שיחה | תרומות) חסם את Daniel Ventura (שיחה | תרומות) למשך יום (יצירת חשבונות נחסמה) ‏ (הז"י חוזרת)
21:05, 11 במאי 2008 ירון (שיחה | תרומות) שחרר את Daniel Ventura (שיחה | תרומות) ‏
21:00, 11 במאי 2008 ירון (שיחה | תרומות) חסם את Daniel Ventura (שיחה | תרומות) למשך חודש (חסימה אוטומטית מבוטלת, שליחת דוא"ל נחסמה) ‏ (מוסבר בדף השיחה)
20:29, 11 במאי 2008 Ori (שיחה | תרומות) שחרר את Daniel Ventura (שיחה | תרומות) ‏
18:06, 11 במאי 2008 Nir (שיחה | תרומות) חסם את Daniel Ventura (שיחה | תרומות) למשך יום (יצירת חשבונות נחסמה) ‏ (ישאר חסום, הפרת כללי התנהגות חוזרת)
18:04, 11 במאי 2008 Odedee (שיחה | תרומות) שחרר את Daniel Ventura (שיחה | תרומות) ‏ (אשאיר זאת לאחרים כרגע)
18:00, 11 במאי 2008 Odedee (שיחה | תרומות) חסם את Daniel Ventura (שיחה | תרומות) למשך יום (יצירת חשבונות נחסמה) ‏ (הפרת כללי ההתנהגות)
21:42, 27 באפריל 2008 דניאל ב. (שיחה | תרומות) שחרר את Daniel Ventura (שיחה | תרומות) ‏ (אין אפשרות לחסום רק מיילים)
21:31, 27 באפריל 2008 דניאל ב. (שיחה | תרומות) חסם את Daniel Ventura (שיחה | תרומות) למשך יום (חסימה אוטומטית מבוטלת, שליחת דוא"ל נחסמה) ‏ (חסימה מפני שליחת מיילים, מטריד את ברוקולי במייל)
19:55, 17 במרץ 2008 עמית אבידן (שיחה | תרומות) חסם את Daniel Ventura (שיחה | תרומות) למשך רבע שעה (יצירת חשבונות נחסמה) ‏ (יוסבר בדף המשתמש

Advertisement