Family Wiki
Advertisement
הרב_עוזיאל_יחס_עם_ישראל_לנכרים_במשנת_-_פרופ'_צבי_זוהר,_הפקולטה_למשפטים_באוניברסיטת_בר-אילן

הרב עוזיאל יחס עם ישראל לנכרים במשנת - פרופ' צבי זוהר, הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן

יחס עם ישראל לנכרים במשנת הרב עוזיאל. הרצאתו של פרופ' צבי זוהר מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן.

יחס עם ישראל לנכרים במשנתו של הרב עוזיאל

יחסו של הרב בן-ציון מאיר חי עוזיאל כלפי אומות העולם הוא כעין "ניר לקמוס" ליחסו לנושאים אחרים. יש גם שאלת פרנסה, האם מה שנכון לגבי כל העמים, יהיה מקובל גם לעם ישראל. כלומר זו שאלת מפתח לנושאים אחרים.Advertisement