{{{שכן מימין}}} - {{{שם}}} - {{{שכן משמאל}}}
 
{{{שכן מלמעלה}}}
{{{סמל כימי}}}
{{{שכן מלמטה}}}  
 
 
{{{תמונת טבלה מחזורית}}}
כללי
מספר אטומי {{{מספר אטומי}}}
סמל כימי {{{סמל כימי}}}
סדרה כימית {{{סדרה כימית}}}
צפיפות {{{צפיפות}}} kg/m3
מראה
{{{מראה}}}
{{{תמונה}}}
תכונות אטומיות
משקל אטומי {{{משקל אטומי}}} amu
רדיוס אטומי {{{רדיוס אטומי}}} pm
רדיוס קוולנטי {{{רדיוס קוולנטי}}} pm
רדיוס ואן דר ואלס {{{רדיוס ואן דר ולס}}} pm
סידור אלקטרונים ברמות אנרגיה {{{רמות אנרגיה}}}
תכונות פיזיקליות
מצב צבירה בטמפ' החדר {{{מצב צבירה}}}
טמפרטורת התכה {{{טמפרטורת היתוך}}}{{{יחידות לטמפרטורה}}} (°C)
טמפרטורת רתיחה {{{טמפרטורת רתיחה}}}{{{יחידות לטמפרטורה}}} (°C)
לחץ אדים {{{לחץ אדים}}}Pa ב-{{{טמפרטורת אדים}}}K
מהירות הקול {{{מהירות הקול}}} מטר לשנייה ב{{{טמפרטורת מהירות הקול}}}K
שונות
אלקטרושליליות {{{אלקטרושליליות}}}
קיבול חום סגולי {{{קיבולת חום סגולית}}} J/(kg·K)
מוליכות חשמלית {{{מוליכות חשמלית}}}/m·Ω
מוליכות תרמית {{{מוליכות תרמית}}} W/(m·K)
אנרגיית יינון ראשונה {{{אנרגיית יינון ראשונה}}} kJ/mol
אנרגיית יינון שנייה {{{אנרגיית יינון שנייה}}} kJ/mol
אנרגיית יינון שלישית {{{אנרגיית יינון שלישית}}} kJ/mol
אנרגיית יינון רביעית {{{אנרגיית יינון רביעית}}} kJ/mol


תבנית זו יש להציב בערכים העוסקים ביסוד כימי, בערכים העוסקים בתרכובת מסוימת יש להשתמש בתבנית:תרכובת.

לנוחיותכם:

{{יסוד כימי| 
|שם=
|שכן מימין=
|שכן משמאל= 
|שכן מלמעלה=
|שכן מלמטה=
|תמונת טבלה מחזורית=
|צבע רקע=
|מספר אטומי=
|סמל כימי=
|סדרה כימית=
|צפיפות=
|מראה=
|תמונה=
|משקל אטומי=
|רדיוס אטומי=
|רדיוס קוולנטי=
|רדיוס ואן דר ולס=
|רמות אנרגיה=
|מצב צבירה=
|יחידות לטמפרטורה=
|טמפרטורת היתוך=
|טמפרטורת היתוך צלזיוס=
|טמפרטורת רתיחה=
|טמפרטורת רתיחה צלזיוס=
|לחץ אדים=
|טמפרטורת אדים=
|מהירות הקול=
|טמפרטורת מהירות הקול=
|אלקטרושליליות= 
|קיבולת חום סגולית=
|מוליכות חשמלית=
|מוליכות תרמית=
|אנרגיית יינון ראשונה=
|אנרגיית יינון שנייה=
|אנרגיית יינון שלישית=
|אנרגיית יינון רביעית=
}}
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.