Family Wiki
Advertisement

המקור הסיפרותי לכתובת

הכתובת

משה_שרון_-_פענוח_כתובת_צלבנית-ערבית_ביפו

משה שרון - פענוח כתובת צלבנית-ערבית ביפו

משה שרון - פענוח כתובת צלבנית-ערבית ביפו

ביום עיון לדור אשר לא ידע את יוסף לזכרו של יוסף ברסלבי משה שרון הקדיש את הרצאתו לכתובת של פרדריך השני, קיסר הקיסרות הרומית הקדושה וכתובת ערבית שהשאיר ביפו.

פיענוח הכתובת במלואה, כולל קטעים חסרים, בוצעה לאחר שנמצא המקור הסיפרותי לכתובת.

למה דווקא ערבית[]

רן שפירא כתב בעיתון הארץ ביום 25 בדצמבר 2011 איך אומרים צלבן בערבית - ביפו נמצאה ופוענחה כתובת ערבית-צלבנית שהיא מהחשובות בעולם.

בכתבה נאמר:"הכתובת הערבית של הקיסר הצלבני, יחידה במינה במזרח התיכון, פוענחה לאחרונה על ידי פרופ' משה שרון ותלמידו עמי שרגר מהאוניברסיטה העברית. שרון, שעורך סדרת ספרים על כתובות ערביות בארץ ישראל זה יותר מ-40 שנה".

למה נכתבה בערבית:"אחת הסיבות לכך שהכתובת שפוענחה נכתבה בערבית, מסביר שרון, היתה חיבתו של פרידריך השני לשפה זאת. הוא הכיר את השפה כשליט סיציליה, שם היתה אוכלוסייה מוסלמית גדולה ובעלת השפעה רבה על התרבות המקומית. לאחר שעלה לשלטון התיר להם פרידריך לבנות מסגדים. הוא למד ערבית והקים יחידות מוסלמיות בצבאו. רבים מן הפקידים בחצרו היו מוסלמים. שרון משער שהם חיברו את הכתובת.

Advertisement