Family Wiki
Advertisement

ערך זה נכתב במקורו על-ידי דניאל ונטורה בויקיפדיה העברית

אות יקיר ירושלים מוענק ע"י ראש העיר ירושלים מאז שנת 1967. המועמדים לקבלת האות נבחרים על ידי מועצת העיריה. בדרך כלל קיים איזון בין המועמדים כך שיהיה ביטוי לכל המפלגות המיוצגות בעיריה. לראש העיר הזכות לבחור שלושה מועמדים מטעמו.

נוהל הענקת האות[]

עיריית ירושלים תעניק אחת לשנה, על פי השנה העברית, את עיטורי יקיר העיר ירושלים. מועד הענקת העיטור הוא ביום ירושלים, מועד איחודה של העיר או בסמוך לו. מספר העיטורים שיוענקו לא יעלה על שמונה-עשרה.

  • קריטריונים להענקת העיטור - אישים מעל לגיל שבעים, שעיקר פעילותם הציבורית הייתה בירושלים, והיו להם תכונות ייחודיות בתרומתם לעיר.
  • בחירת המומלצים - העירייה תפרסם את מועד ואת עקרונות התהליך להגשת ההמלצות. כל תושב או ארגון יכול להגיש המלצה לוועדה. הוועדה תתחשב ככל האפשר במרקם המיוחד של אוכלוסיית העיר ובתחומי העשייה השונים של המועמדים. יוקם צוות אשר תפקידו יהיה למיין ולבחון את ההמלצות בהתאם לקריטריונים.
  • ההחלטה - תתגבש לאחר שהוועדה תגבש רשימה סופית של 15 מועמדים ותגיש המלצותיה לאישור ראש העיר אשר יביא את הרשימה בצירוף שלושת מומלצי ראש העיר העומדים בקריטריונים לאישור המועצה.
  • בנוסף לתעודת כבוד, יוענק לכל יקיר/ת ירושלים סיכת זהב בצורת סמל העירייה.

בשנת 2007[]

בין 17 מקבלי האותות בשנת 2007 היו: דוד פרנקל מפקד אחת הגזרות בחטיבת ירושלים במלחמת ששת הימים יצחק יעקובי ממייסדי מוזיאון ישראל, ושני חתני פרס ישראל ח"כ לשעבר גאולה כהן והפרופ‘ יהושוע ויסמן. האותות הוענקו במגדל דוד - המוזיאון לתולדות ירושלים, למחרת יום ירושלים בתאריך 17 במאי 2007.


בטקס מקביל הוענקו פרסי הוקרה ל-33 מאנשי מערכת הבטחון אשר פעלו למען בטחונה של העיר בשנה האחרונה : לשוטרים , אנשי מד"א, מכבי אש, נציגי אגף חירום וביטחון . הטקס התקיים ב-15 במאי 2007 בבנין העירייה.

קישורים חיצוניים[]


הזוכים בתואר[]

(הויקיפדיה האנגלית)

Recipients[]


Year Name Description and Comments
1967 Ben-Zion Dinur Educator, historian and Israeli government minister
1967 Samuel Hugo Bergmann Jewish philosopher
1967 Naftali Herz Tur-Sinai Bible scholar, an author, and linguist
1967 Shlomo Yosef Zevin Eminent Orthodox rabbi
1968 Yitzhak Baer Historian and expert in medieval Spanish Jewish history
1968 Ludwig Blum[3] Jerusalem painter
1968 Berl Locker Zionist activist and Isrraeli politician
1968 Benjamin Mazar Historian and archaeologist
1968 Rachel Shazar (née Katznelson) Political figure, wife of Zalman Shazar, the third President of Israel
1968 Miriam Yalan-Shteklis Children's author
1969 David Benvenisti Historian and geographer
1969 Gershom Scholem Jewish philosopher and historian
1970 Simon Halkin Poet and novelist
1970 Pinchas Litvinovsky Artist
1970 Moshe Rachmilewitz Physician
1970 Anna Ticho Artist
1974 Mordecai Ardon Artist
1974 Zev Vilnay Geographer
1977 Marc Chagall Artist
1980 Louis Isaac Rabinowitz Deputy mayor of Jerusalem, rabbi and philologist
1981 Leo Picard Geologist and expert in the field of hydrology
1982 Walter Frankl[4] Botanist
1984 Nahman Avigad Archaeologist
1984 Nathan J. Saltz University professor and surgeon
1984 Reuven Sheri Israeli politician
1988 Elisheva Cohen[5] Israel Museum curator
1989 Marcel-Jacques Dubois Roman Catholic theologian and professor of religion at Hebrew University of Jerusalem
1989 Joshua Prawer Historian
1989 Zerach Warhaftig Israeli lawyer and politician
1990 Israel Eldad (Scheib) Former Zionist political activist and Revisionist Zionist philosopher
1991 Yaakov Arnon Israeli politician
1991 Reuven Feuerstein[6] Psychologist and director of the International Center for the Enhancement of Learning Potential
1992 Yemima Avidar-Tchernovitz Children's author
1995 Colette Béatrice Aboulker-Muscat Natural physician
1995 Zehava Malkiel Activist for the International Council of Jewish Women
1995 Josef Tal Composer
1996 Avraham Biran Archaeologist and excavator of Tel Dan
1997 Martin Kieselstein[7] Doctor, assistance to the elderly of Jerusalem
1997 Jacob Sheskin Professor at Hadassah Hospital, head of the Hansen Hospital in Jerusalem
2001 Menachem Elon Professor of Law specializing in Mishpat Ivri, justice on the Israeli Supreme Court and as its Deputy President
2002 Yechiel Grebelsky[8] Pioneer of Jerusalem stone industry
2002 Yehuda Kiel Educator and bible commentator, who headed the Da'at Miqra project
2002 Meier Schwarz Professor emeritus for plant physiology and director of the Synagogue Memorial
2004 Miriam Ben-Porat Former Supreme Court judge and former State Comptroller
2004 Netiva Ben Yehuda Author, editor, and former soldier of the Palmach
2005 Shlomo Merzel Educator and director of Horev Torah institutions
2006 Robert (Israel) Aumann Nobel Prize–winning mathematician
2006 Emanuel Zisman Israeli politician and former ambassador
2007 Geulah Cohen Israeli politician and journalist
2008 Yehuda Bauer Historian and Professor of Holocaust Studies, Hebrew University of Jerusalem
2010 David Kroyanker Architect and architectural historian of Jerusalem
2010 Nahum Rakover Professor emeritus of Bar-Ilan University and former Deputy Attorney General
2012 Shlomo Aronson Landscape Architect and City Planner
2013 Ruth Kark Historical geographer, Hebrew University of Jerusalem
2014 Chaim Yeshayahu Hadari Rabbi, founding Rosh Yeshiva and current Rosh Yeshiva emeritus of Yeshivat Hakotel in the Old City[9]

Advertisement