Family Wiki
Advertisement

המצפה

מצפה עודד בישוב יקירהוקם לזכרו של עודד פיניק על משפחתו והישוב. על הגל-עד לזכרו נכתב:
אוהב אדם, עם וארץ ישראל
מתוך דבריו:"במקומות האלו לא כדאי ללכת יחפים כי בכל מקום דורכים על פסוקים מהתנ"ך...
או שאולי דווקא בגלל זה כדאי ללכת יחפים בבחינת "של נעליך מעל רגליך"

המצפה מצוי במקום בו נמצאו שרידי חקלאות עתיקה: שומרה, חדר ובית-בד.

האתר נשקף על פני נחל קנה והישובים מעליו: עמנואל, ושכונות קרני שומרון

Advertisement