Family Wiki
Advertisement

הקונסוליה האיטלקית בירושלים החליטה לרשום את תושבי ירושלים ויהודה ושומרון במדינת ZZZ מסתבר כי גם רומא, היום בירת איטליה, הוגדרה בתור מדינת ZZZ בשנת 1870, עם הקמת הרפובליקה האיטלקית שבירתה נקבעה טורינו ואחר-כ- פירנצה. רק בחוזה שנחתם בין משטר מוסוליני לבין הותיקן, בשנת 1929, הוכרז רומא בתור בירת איטליה. פרטים בבטאון יהודי איטליה בישראל :

ירושלים ורומא במדינת ZZZ.jpeg


הזז את הסרגל עם העכבר ותוכל לקרוא את המאמר במלואו

Advertisement