Family Wiki
Advertisement

כתבה הכוללת קישור למפה של 151 אתרים לשימור בירושלים[]

כתבה נפלאה לחובבי טבע של צפריר רינת וניר חסון בעיתון הארץ שמיום 13 בפברואר 2017 עם מפת של 151 אתרים לשימור בירושלים
הקש וצפה: צפריר רינת וניר חסון, ‏לאתרי הטבע יש תוכניות מתאר שלהם, באתר הארץ, 13 בפברואר 2017

Advertisement