FANDOM


קטעים בערך הזה מבוססים על ערכים מקבילים בוויקיפדיה העברית

P1010658

כוריזיה בקבוקית - אתר גשר הישנה - דצמבר 2012

P1010659

כנ"ל

כוריזיה בקבוקית צהובה (שם מדעי: Ceiba insignis, בעבר Chorisia insignis), הוא עץ-נוי ממשפחת הבומבקסים (Bombacaceae) שבסדרה חלמיתאים (Malvales). מקורו מאמריקה הדרומית.

העץ מגיע לגובה 10-15 מטר. הפריחה בקיץ. הפרחים גדולים בצבע צהוב בהיר.

העץ מאופיין בגזע עבה לא אחיד שמקנה לו צורה של בקבוק ומכאן שמו. הגזע גם אינו ישר ומראהו כמו של אדם בגילופין, לכן נקרא העץ במקום מוצאו גם "העץ השיכור" (בספרדית: "palo borracho").

על הגזע יש קוצים גדולים וקשים. במקומות ציבוריים משתדלים להסיר אותם.

הפרי הוא הלקט גדול. עם ההבשלה הוא נפתח ומתגלים זרעים עם ציצה לבנה ארוכה ואז הפרי נראה כגוש של צמר גפן.

קישורים חיצונייםעריכה