Family Wiki
Advertisement

כותר - הספריה המקוונת של ישראל - תמורת 25 ש"ח לחודש ניתן לקרוא מאות ספרים מכל הסוגים

הספריה היא מיסודה של המרכז לטכנולוגיה חינוכית והוצאות הספרים. תוכן הספרים הובא בנושאים הבאים :

  • מאגר ספרי עיון - 1062 ספר - מהם:
    • ארץ ישראל ומדינת ישראל - 612 ספר.
    • יהדות ועם ישראל - 379 ספר

כולל ספרי מדעים וחוברות קורסים של האוניברסיטה הפתוחה.

ועוד....

הקישור

Advertisement