Family Wiki
Advertisement

לוגו הכנס

כינוס במעבה ההר במערב בנימין ה-12

תוכנית הכנס[]

מושב ראשון: מחקרים שונים מאזור ההר ובמעבהו בתקופות קדומות[]

תהפוכות התקופה הבינקרחונית האחרונה: מבט למעמקי הזמן והמרחב[]

מאת: פרופ' עמוס פרומקין

אֱלֹהֵי הָרִים אֱלֹהֵיהֶם (מל"א כ:23) – דימויים טופוגרפיים באמנות החזותית של המזרח הקדום[]

מאת: ד"ר עירית ציפר

חורבנות באזור ההר במעבר בין תקופת הברונזה התיכונה לברונזה המאוחרת[]

מאת:ד"ר איגור קריימרמן

בית הקברות של תל עיטון[]

מאת: פרופ' אברהם פאוסט, ד"ר אייל ברוך, ג'יימס מקללן ומיכל מרמלשטיין

תוצאות ראשוניות מחפירת הצלה של חורבה מהתקופה הפרסית קדומה לצד ביתר עלית[]

מאת: יודן פלייטמן, עוז וורונר וחיים כהן מושב שני – 11:15 – 13:30

מושב שני: ההר המרכזי: חידושים בתקופת הברזל 2 מושב לזכרה של ד"ר אילת מזר ז"ל[]

 • פרופ' עמיחי מזר – לשאלת תאריך הקמתם של המבנים שחשפה אילת מזר ז"ל בעיר דוד ובעופל
 • אריאל וינדרבוים – הקרמיקה של הברזל 2א מהעופל בירושלים ותרומתה להיסטוריה של ראשית יהודה
 • רעות לויתן-בן אריה – תל שילה בתקופת הברזל 2
 • ד"ר צבי לדרמן וד"ר דוד עיטם – "אֶרֶץ-זֵית שֶׁמֶן" – מתחם כפרי-תעשייתי מן המאה ה-ח' לפנה"ס באתר קְלַע, דרום מערב השומרון
 • ד"ר דוד עיטם – יין ושמן זית בישראל בימי המלוכה
 • אייל פריימן – דגם היישוב בהרי יהודה בשלהי תקופת הברזל

מושב שלישי-קבורה, מסתור, מאגיה וגאולה במעבה האדמה[]

 • כפיר ארביב ונחשון זנטון – שתי מערות קבורה נעלמות מימי הבית השני ברחוב שמואל הנביא
 • שגב רמון– מערת קבורה בשערי תקווה והנקרופוליס של האתר עזון עתמה

מאגיה יהודית בעת צרה? חרותת 'אבצדריום' במערכת מסתור מימי מרד בר כוכבא בח'רבת א־דוַאימה (אמציה)[]

מאת: ד"ר איתן קליין, פרופ' בועז זיסו, ולדיק ליפשיץ ופדריקו קוברין

 • פרופ' זאב ספראי – ממי ברחו יהודי המאה החמישית?

מערת הלוחם ומנורת(נ)ו: סימנים לגאולה במערכת קברים מס' 3 שבבית שערים[]

מאת:ד"ר רפי לואיס

מנורת שבעת הקנים בית שערים.PNG
מנורת שבעת הקנים בית שערים1.PNG
בית שערים מנורה.PNG

מושב רביעי- חידושים בארכיאולוגיה של הר אפרים וסביבתו[]

 • Dr. Chris Mckinny – The “dust of the earth” in the promises to Abram and Jacob (Gen 13:16; 28:14) as an allusion to the town of Ophrah (Josh 18:23)
 • ד"ר נורמה פרנקלין – הפתרון לתעלומת אספקת המים לעיר שומרון
 • טל אורנשטיין, יבגני אהרונוביץ' וחנניה היזמי – "שהתקין להם שרבוב" – הובלת המים מעין עוג'א ליריחו בסוף ימי בית שני
 • ד"ר דביר רביב – סקר אגן ואדי רשאש
 • דותן טראובמן – "עוד מקטרת נעשן, על מפתן עתיק נשבה": מקטרות טבק ממבוא חורון
 • ד"ר יואב פרחי – הביוגרפיה הנומיסמטית של חר' אל-מקטיר: מאלכסנדר הגדול ועד ויקטוריה מלכת אנגל

התוכנית המקורית של הכנס[]

במאעבה ההר 12 2.png
Advertisement