כנס חברון תשע"ג: בית העלמין העתיק בחברון - נועם ארנון

כנס_חברון_תשע"ג_בית_העלמין_העתיק_בחברון_-_נועם_ארנון-0

כנס חברון תשע"ג בית העלמין העתיק בחברון - נועם ארנון-0

בכ' באב תרפ"ט הסתיימה תקופת חברון הישנה, עם הפרעות. אל גם תחילת היישוב היהודי בעת החדשה, עם חידוש הקבורה בבית הקברות. יש שלוש חלקות: חלקת הרבנים המקובלים - הקדומה ביותר חלקת הנרצחים וכן חלקת הקראים. בחלקה העתיקה יש מצבת רבי אליהו די וידאש - "ראשית חכמה". לקברו עולים גם תלמידי ישיבות ליטאיים.


הסלע על קברו של רבי אברהם אזולאי.jpg

כאן גם מצבת אברהם אזולאי - "חסד לאברהם" - הוא נכנס למערת המכפלה בפקודת השליט להוציא את החרב שנפלה לתוכה. כאשר יצא הוא הודיע כי אברהם אבינו מסר לו כח חמחרת "יצטרף אליו". הוא נקבר במערה בבית הקברות העתיק וסלע נפל וכיסתה על המערה

עוד מצבות[עריכה | עריכת קוד מקור]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.