כנס נחלים ה-4 למחשבת ישראל שעסק בנושא "אמונה ותבונה" בישיבת בני עקיבא נחלים.

"בצאתי לקראתך לקראתי מצאתיך".

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.