Family Wiki
Advertisement
כנס שכם השביעי.jpeg

ההרצאות[]

שכם כיום מגמות ותמורות[]

מאת: אל"מ שגיב דהאן

אל"מ_שגיב_דהאן-_שכם_כיום_מגמות_ותמורות,_כנס_שכם_השביעי

אל"מ שגיב דהאן- שכם כיום מגמות ותמורות, כנס שכם השביעי

הצעה לזיהוי בית המילוא[]

מאת:ד"ר אהרון טבגר

ד"ר_אהרון_טבגר-_הצעה_לזיהוי_בית_המילוא,_כנס_שכם_השביעי

ד"ר אהרון טבגר- הצעה לזיהוי בית המילוא, כנס שכם השביעי

מערכת המים התת קרקעית בניאופוליס, שכם העתיקה[]

מאת::ז'אבו ארליך

ז'אבו_ארליך_-מערכת_המים_התת_קרקעית_בניאופוליס,_שכם_העתיקה._כנס_שכם_השביעי._מרכז_סיור_ולימוד_שומרון

ז'אבו ארליך -מערכת המים התת קרקעית בניאופוליס, שכם העתיקה. כנס שכם השביעי. מרכז סיור ולימוד שומרון

מערכת המים בשומרון העתיקה סבסטיה[]

מאת:ד"ר נורמה פרנקלין

ד"ר_נורמה_פרנקלין-_מערכת_המים_בשומרון_העתיקה_סבסטיה._כנס_שכם_השביעי._מרכז_סיור_ולימוד_שומרון

ד"ר נורמה פרנקלין- מערכת המים בשומרון העתיקה סבסטיה. כנס שכם השביעי. מרכז סיור ולימוד שומרון

Advertisement