Family Wiki
Advertisement

כנפון זהוב פרדס חנה מקור הצילומים הוא אלבום התמונות של הצלם זאב רוטקוף, הנמצא באתרו zevrothkoff.com בתוית טיולים

כנפון זהוב (Verbesina encelioides) - כנפון זהוב הוא צמח חד-שנתי זקוף מהמורכבים, לעיתים רב-שנתי. עליו נוטים לגוון כחלחל, שפתם משוננת באופן בלתי סדיר. עלי הגבעול יושבים. הגבעול מסתעף לענפי פריחה אחדים.

כנפון זהוב פורח בקיץ. התפרחות בצבע צהוב או כתום, גדולות (קוטרן 4 ס"מ). הפרחים הלשוניים מעטים, נקביים, לשונם שסועה ל-3 שיניים רחבות. הפרחים הצינוריים דו-מיניים, וצינור האבקנים שלהם חום כהה, מגוון את הקרקפת. חפי המעטפת ערוכים ב-2–3 דורים. זרעי ההיקף פחוסים, חסרי ציצית. זרעי המרכז מכונפים, שעירים, עם ציצית של 2 מלענים מרצעיים, והם נפוצים ברוח.

כנפון זהוב גדל בארץ בשדות-חול, בצידי דרכים ובמקומות מושקים. נפוץ במישור החוף מהכרמל ודרומה. זהו צמח פולש, מוצאו מצפון אמריקה. הגיע לארץ באמצע המאה ה-20, הופיע לראשונה בצפון מישור החוף. כיום הוא הולך ומתפשט בצדי דרכים ובשטחים מופרעים וכובש שטחים גדולים יותר ויותר מדי שנה, מצליח לדחוק את הצומח המקומי בזכות היותו פעיל-קיץ ועמיד בתנאי יובש.

הוא נפוץ בארצות רבות ברחבי העולם.

כתב מייק לבנה

Advertisement