Family Wiki
Advertisement
הדגן בלב הגהינום.jpg

כתף הינום -גן לאומי בירושלים - "כתף הינום", שייחנך רשמית ביום ראשון הקרוב, 3 בפברואר 2019, הוא חלק מרצף פארקים בעיר הבירה, בין גן בלומפילד למתחם התחנה, ומהווה מוקד תיירותי שהתפתח במקום בשנים האחרונות. האתר שופץ לאחרונה על ידי מרכז מורשת בגין, בשיתוף רשות העתיקות וקק"ל.

כתף הינום הוא חלק מטבעת הקברים, הנקרופוליס, או "עיר המתים", המקיפה את ירושלים הקדומה. באזור נתגלו לא מעט מערכות קבורה מתקופת בית ראשון, ימי מלכי יהודה, לצד שרידי כנסייה ביזנטית, קברי פיר חצובים מהתקופה הרומית, ושדה קבורתם של חיילי הלגיון הרומי העשירי.

במערות הקבורה מימי מלכי יהודה נקברו דורות של משפחות ירושלמיות חשובות. את השם "כתף הינום" קבע הארכיאולוג גבי ברקאי, שחפר את מערכת הקבורה. השם הוא שילוב "כתף היבוסי" ו"גיא בן הינום".

המערות[]

בכתף הינום נחשפה קבוצה של שבע מערות קבורה מימי בית ראשון, שחלקן המשיכו לשמש גם בתקופות מאוחרות יותר. בשתיים מהמערות, מס' ‭ 20‬ ומס' ‭ ,24‬ יש כמה חדרים, ובחמש האחרות חדר קבורה יחיד. המערות ממחישות את תהליך הקבורה באותם הימים. הקבר מורכב מאזור משכב, שם היו מניחים את המת לאחר טקס הקבורה, ›מאספה, חלל חבוי מתחת למשכב, שלתוכו אספו לאחר זמן את העצמות שנותרו. חלל זה שימש לאחסון עצמות של כמה דורות, ומכאן הפסוק בספר שופטים "כל ה››ר הה›א נאספ› אל אב›תיו".


Advertisement