(הערך נכתב יל-ידי אדם שאינו חפץ להזהות ואיני יודע עליו דבר - אני משאיר את הערך היות ויש בו חשיבות. עם זאת, נא להזהר בשימוש במידע)
ב"ה

תמצית מידע בנושא: תפילין

מצוות התפילין הינה אחת מהמצוות הבודדות שנאמר עליהן שהן שקולות כנגד כל התורה כולה, וזו גם אחת משלוש המצוות המהוות "אות" לקשר שבין עם ישראל לבורא (השתיים האחרות הן ברית מילה ושבת), תורת הקבלה מסבירה כי בכח הנחת תפילין (כשרות) נמשך שפע גשמי (פרנסה) ורוחני על האדם המניחם ובפרט סגולת הנחת תפילין הינם שמירה ואריכות ימים כפי שמובא במשנה ברורה (הלכות תפילין סימן לז):"שכל המניחן מאריך ימים בעולם הזה שנאמר "ה' עליהם יחיו", כלומר אותם שנושאים את שם ה' עליהם בתפילין יחיו ומובטח שהוא בן העולם הבא ואין אש של גיהנם שולט בו וכל עונותיו נמחלין לו". בתמצית: עשיית מצווה, במחשבה, בדיבור, במעשה, ענינה עשיית כלי לקבלת שפע רוחני או גשמי, מצוות הנחת תפילין כוללת את שלושת לבושי הנשמה: פנימי (מחשבה) אמצעי (דיבור) חיצון (מעשה), ע"י הנחת תפילין מתבצעת המשכה (הורדת אור מעולמות אצילות, בריאה, יצירה, עשיה) לעולמנו על מקיים המצווה, בני ביתו, כללות העם.  בכדי לראות את סדר הנחת התפילין ניתן להיכנס לאתר פאר הסת"ם המכיל מצגות וסרטים

    וכן באתר שופר.

 איילת השחר: לימוד יהדות טלפוני לגברים: 1-800-202-502  מרכז מידע יהדות לכל שאלה 02-5811911  בבית חב"ד הפרוסים ברחבי הארץ ניתן להיעזר (חינם) ביהודי הבקי בהנחת תפילין טל': 3770*  עפ"י ההלכה (שולחן ערוך סימן לט) יש לבדוק את כשרות התפילין אחת ל-3.5 שנים (חסידים נוהגים לבדוק את התפילין אחת לשנה) ניתן לבדוק בכול בית חב"ד.  יש לשמור על התפילין ולא להניח אותם על שיער רטוב וכן לא להשאירם במקום חם כגון: בימי הקיץ ברכב וכד', בכדי לא לפגוע באותיות הכתובות על הקלף (מאחר שהדיו מתפשט/מתכווץ בטמפרטורה גבוה/נמוכה).  הסרט השפעת ההילה על המצווה, מראה באופן מאוד בהיר על חשיבות הנחת התפילין.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.