Family Wiki
Advertisement

המקור: הארכיון הציוני המרכזי

מתכוננים לליל הסדר[]

מאת:סיון רהב מאיר, פסח תשע"ט
והנה הכותרות לשלוש מהן:

  • קדש : בתחילת הערב ואנחנו מנסים לקדש ולעדן ולרסן את היצרים האלה לכיוון חיובי וקדוש.
  • ורחץ: " לפני שנה בליל הסדר... יש הרבה מה לנקות ולהסרת לכלוך וזוהמה צברנו מאז שעשינו "ורחץ.
  • ומגיד: זוהי המנה העיקרית: ההגדה, המגיד, הסיפור, הדיבור. זו מצווה מן התורה, לא סתם מילים בעלמא, אלא מצווה מפורשת – "והגדת לבנך". לספר, להגיד, גם לעצמך. הרבי מלובביץ' היה שואל את השאלות את עצמו, כשערך ליל סדר לבד (אחרי פטירת רעייתו, וכיוון שלא היו לו ילדים). המצווה היא לספר, לספר, לספר, וכל המרבה – הרי זה משוב".ח. זה הלילה "לחפור

הקש וקרא בקישור

[[קובץ:ליל_הסדר_בתקופת_בית_המקדש.jpg|thumb|263px|ליל סדר בתקופת המקדש. במרכז השולחן, מונח קרבן הפסח. עורך הסדר אוחז בידו חלק מהקרבן ומסביר את מטרת ליל הסדר וקרבן הפסח : לזכור את יציאת מצרים ואת הצלת בני ישראל המקור: https://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=14808]

Advertisement