Family Wiki
Advertisement

הגולן לפני ששת הימים.jpg

מבט מקרוב: העבר הקרוב של הגולן, מהזוית הארכיאולוגית מאת: ערן מאיר

סדרת הרצאות על התרבות החומרית של הגולן שלפני מלחמת ששת הימים. בסדרת הרצאות זו ננסה לעמוד על העבר הקרוב של הגולן בעיניים ארכיאולוגיות . זוית ראיה של תרבות חומרית .

  1. הרצאה 1: אומרים שהיה פה שמח לפני . . .תהליכי התיישבות מאמצע המאה ה-19. מי גר בגולן לפני מלחמת ששת הימים?
  2. הרצאה 2: על הדבש ועל הדיבס: חקלאות הכרמים המפותחת והנשכחת שהתקיימה בגולן מאופיינת בתעשיה מיוחדת עליה נעמוד בהרצאה זו .
  3. הרצאה 3: כפרי הצ'רקסים בגולן - אירופה זה כאן
  4. . מי מכיר את הערמון שבארמון (האמיר) ? סיפורו של ארמון האמיר פעור והתיישבות הבדואים בגולן. מי היה האמיר פעור ? פרשיות מענינות הקשורות בדמותו ובתולדותיו.

https://zoom.us/j/99062409075?pwd=NytkNVd2ZGhsUEtadWg2eDZyeDNuUT09 הקישור להרצאה

Advertisement