מבקר המדינה ממונה על פי החוק על ביקורת המדינה . המבקר פועל בהתאם לחוק יסוד: מבקר המדינה, התשל"ז - 1977

תפקידו לבקר את משרדי הממשלה, מוסדות אחרים של המדינה, רשויות מקומיות וגופים נוספים שייקבעו בחוק או לפיו. הביקורת לבחון את חוקיות הפעולות, טוהר מידות, הניהול התקין, היעילות והחסכון של הגופים המבוקרים.

מבקר המדינה יברר תלונות מאת הציבור על גופים ואנשים.


החוק קובע שמבקר המדינה יפעל מכוח הכנסת, ימלא את תפקידו לפי שיקול דעתו בלבד ולא תהיה עליו מרות הממשלה. מבקר המדינה ייבחר בידי הכנסת. תקופת כהונתו תהיה חמש שנים.

דוחות הבקורת שלו מתפרסמים לציבור וניתן לעיין בהן באתר מבקר המדינה.


הערות שוליים[עריכה | עריכת קוד מקור]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.