Family Wiki
Advertisement

ערך זה נכתב במקורו בויקיפדיה העברית על-ידי דניאל ונטורה


מגדיר חדש לצמחי ישראל [1] של מיכאל זהרי הוא מגדיר צמחים שנועד "להדריך את הציבור שעניין לו בהכרת טבע הארץ וצמחייתה" - כלשון ההקדמה לספר. הספר הוא מהדורה חדשה של "המגדיר לצמחי ארץ ישראל" אשר היה בידי שוחריה של צמחיית הארץ במשך 40 שנה. המגדיר כולל את צמחי ארץ ישראל וכן את הצמחים שלא היו כלולים במגדיר הקודם, הצמחים הגדלים באזורים הבאים : הרי החרמון, הגולן וחצי האי סיני. ניתן לחלק את הספר לחלקים הבאים:

מבואות כלליים[]

מבט על הצמחייה והצומח של הארץ[]

הפרק הוא מבוא בנושא צמחיית ארץ ישראל. בפרק נדונים הנושאים הבאים:

  • תולדות החקירה של צמחיית הארץ.
  • קווי האופי וצורות החיים של הצמחיה.
  • ההבדל בין צמחי הבר לבין צמחי התרבות.
  • על ה"אזרחים" ו"זרים" בעולם הצמחים.
  • האדם והצמחים מאז ועד עתה.
  • האופי הפיטוגיאוגרפי של צמחיית הארץ.
  • המעונות של צמחי הארץ.

מושגים על עולם הצומח[]

הוראות שימוש במגדיר[]

הוראות לחובבים ולחוקרים מתחילים[]

הדרה והוראות לשימוש נכון במפתחות[]

מבנה הצמח, מילום וביאור קיצורים[]

על פלורול ומונוגרפיות הנוגעות לצמחיית אזורינו[]

מפתחות לזיהוי המשפחות, הסוגים והמינים[]

המגדיר עצמו[]

מערכות הצומח[]

השרכניים[]

חשופי הזרע[]

מכוסי הזרע[]

מחלקת הדו-פסיגיים[]
מחלקת החד- פסיגיים[]

הערות שוליים[]

  1. שם הספר באנגלית: A New Analytical Flora of Israel
Advertisement