Family Wiki
Advertisement

מגדל דוד בראשית המאה - צילום האחים אליהו


מארמון הורדוס לבית עצורים[]

מאתר מגדל דוד

סיור מודרך בחפיר המצודה ובאחד החללים המרתקים המסתתרים מתחת לפני האדמה במתחם מוזיאון מגדל דוד – מקום קטן האוצר בחובו את כל תולדותיה של ירושלים. בסיור יוצג סיפורו של המבנה הידוע בשם "הקישלה" שנבנה בשנת 1834 על ידי איברהים פשה, השליט המצרי בארץ ישראל, והמשיך לשמש כמתחם צבאי גם כאשר חזרו העות'מאניים לשלוט בעיר (1841). בתקופת המנדט שימש המבנה כת משטרה וכבית סוהר, ובין השאר נכלאו בין כתליו אסירי האצ"ל. בחפירות הארכיאולוגיות שנערכו במקום בעשור האחרון התגלה "סרגל הזמן" של ירושלים – מימי בית ראשון, שרידי ארמון הורדוס ומפעל בורסקאי מימי הביניים ועד לאסירי המחתרות. הסיור עובר בדרכו בחלקו הדרום מערבי של חפיר המצודה, בו נחשפו שרידים ארכאולוגיים ייחודיים וגילויים מרתקים.

קראתי כי את עיקר הממצאים ניתן לראות מתחת לתחנת הקישלה - אם וכאשר יתבצעו שם חפירות - אולי אפילו מימי דוד המלך ?

מגדל דוד ויושביו בתקופה העותמאנית[]

קובץ:Https://youtu.be/ HxcUmISDWM

מגדל דוד ויושביו בתקופה העות'מאנית (מיכאל טשרנין)

הסודות של מגדל דוד - סיור עם ארכיאולוג רשות העתיקות ד"ר עמית ראם[]

הצטרפו לד"ר עמית ראם, ארכיאולוג מחוז ירושלים של רשות העתיקות, לסיור בעקבות סיפורה של ירושלים בתוך מקומות סגורים וחבויים במצודה, מקומות שהמבקר "הרגיל" בדרך כלל לא זוכה לראות

קובץ:Https://youtu.be/Q-SieWmrCjg

הסודות של מגדל דוד - סיור עם ארכיאולוג רשות העתיקות ד"ר עמית ראם

Advertisement