Family Wiki
Advertisement

מדולב לבית חורון - מבחר תמונות מהטיול ביום 13 ספטמבר 2019. מקור הצילומים הוא אלבום התמונות של הצלם זאב רוטקוף, הנמצא באתרו zevrothkoff.com בתוית טיולים

תצפית_וילי_שבוני_לדרום_מערב_צפא_ומודיעין

נוף האזור[]

תצפית 562[]

אחת התצפיות הטובות באזור. תצפית ממוקמת בתצורת גבעת שאול הקרטונית. מצפון מזרח -מאהלים בדויים.נ.צ. 647152 / 210153 555 מ' עמוד ענן

אל וילי שבוני[]

חורבה על כיפה גבוהה. מהמקום יש תצפית מרהיבה על כל האזור. במקום מס' קירות עומדים ושאריות מבנים בנוסף יש הרבה בורות מים, ים, גתות (אחת מהם מיוחדת, ועוד גת יפיפיה) יש גם מערות, מהם מערה אחת החשודה כמקווה אשר לה מדרגות לירידה, וטיח המכסה את פנים הבור, בסמוך ומדרום ל"מקווה" קיים בית בד מיוחד היינו, חציבה לתוך סלע/קיר עומד, מקום לקבוע את האבן הטוחנת. ויכול וה"מקווה" נועד להכנת שמן בטהרה.עמוד ענן

הטבע[]

"השכנים"[]

Advertisement