Family Wiki
Advertisement

מה משנים המספרים מאת אליהו בן-אשר ישיבת אור וישועה - מתוך "עולם קטן"

כוחה הדמוגרפי של ישראל בהווה ובעתיד לעומת אירופה והמזרח התיכון[]

כוחה_הדמוגרפי_של_ישראל_בהווה_ובעתיד_-_השוואה_מול_אירופה_והמזרח_התיכון_עם_הדמוגרף_ד"ר_דניאל_סטייצקי

כוחה הדמוגרפי של ישראל בהווה ובעתיד - השוואה מול אירופה והמזרח התיכון עם הדמוגרף ד"ר דניאל סטייצקי

אירופה שוקעת מבחינה דמוגרפיתץ

  1. שיעורי ילודה נמוכים
  2. אין תוספת אוכלוסיה

ישראל בין מדינות אירוה.PNG

מיקומה של ישראל.PNG

תחזית 2055.PNG


Advertisement