11.11.2020 | הכתובת הייתה על השביל – מה מלמדות אותנו דרכי המדבר העתיקות, ליאור שוויימר, רשות הטבע והגנים, בעברית.
נלסון גליק, אחד מראשוני חוקרי וסוקרי הנגב טען כי חשיבות הנגב לחקר התרבות האנושית היא בעצם היותו אזור מעבר בין מרחבים תרבותיים וכלכליים חשובים בעת העתיקה. בהרצאה נתרכז בשני מוטיבים, מתקופות שונות, הקשורים לדרכים עתיקות שחצו את הר הנגב. המוטיב הראשון הינו דמות  אנוש המתאפיינת בגוף מלא בצורת שעון חול, כיסוי ראש אליפטי ובקצהו עיטור בולט ופגיון בעל גולת-ניצב דמוית  סהר. שילוב של תיארוך הדמויות ומיקומם במרחב מאפשר לקבוע כי מדובר באנשי הברונזה הביניימית (2500-2000 לפסה"נ) אשר סחרו בנחושת שנכרתה והותכה בשולי הערבה והועברה דרך הר הנגב למצרים. המוטיב השני הוא למעשה ריכוז מוטיבים אשר ניתן לשייכם, בעזרת מקבילות אומנותיות וסגנוניות, לנצרות שפעלה בנגב במאות ה'-ז' לספירה.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.