Family Wiki
Advertisement
תנ"כי_פתוח_-_מה_עושה_המלך_אבימלך_בספר_שופטים?_פרופ'_עמוס_פריש,_המחלקה_לתנ"ך_באוניברסיטת_בר-אילן

תנ"כי פתוח - מה עושה המלך אבימלך בספר שופטים? פרופ' עמוס פריש, המחלקה לתנ"ך באוניברסיטת בר-אילן

תנ"כי פתוח - מה עושה המלך אבימלך בספר שופטים? פרופ' עמוס פריש, המחלקה לתנ"ך באוניברסיטת בר-אילן

תנ"כי פתוח - מה עושה המלך אבימלך בספר שופטים? פרופ' עמוס פריש, המחלקה לתנ"ך באוניברסיטת בר-אילן.

אוניברסיטת בר-אילן והחברה לחקר המקרא מציעות לקהל שוחר ידע ואוהב תנ"ך סדרת שיעורים מפי טובי המרצים בתנ"ך בנושא: דמויות ומסרים מספר שופטים.

לכל הרצאות הסדרה: http://www.youtube.com/playlist?list=PLXF_IJaFk-9ApAn8DFNRNrCk4oVYXPvMr

לאתר החברה לחקר המקרא: http://research-bible.blogspot.co.il/

לאתר המחלקה לתנ"ך:http://bible.biu.ac.il/

לאתר אוניברסיטת בר-אילן: http://www1.biu.ac.il/

יחודו של אבימלך[]

היחידי שקבל את תפקידו כמלך. איך משתלב בסיפור של המלך. גם הסיפור שלו שונה: הוא בא להושיע את העם מפני אוייב. זו השאלה הבסיסית.

להלן הקושיות:

  1. אם הוא לא "שופט מושיע" - אחרי מעשיו, נאמר:"ויקום אחרי אבימלך להושיע את ישראל (י,א)
  2. הוא מושל רק על העיר שכם. הם בחרו בו. איך נאמר :"וישם אבימלך על ישראל שלוש שנים" (כ"ב)
  3. "משל יותם" וא החלק הידוע ביותר , המשל אינו דומה לנמשל. לא בדיוק מתאים. רבי יצחק אברבנאל כבר מעורר זאת.
  4. אם מלך הוא לא טוב ליהודים. גדעון מתנגד למלוכה. איך שבסוף ספר שופטים, שו בחוזר הפזמון החוזר:"אין מלך בישראל" הנה היה מלך האם זה טוב ליהודים ?
Advertisement