Family Wiki
Advertisement

בית הבד שנחשף בחפירות רשות העתיקות במודיעין צילום: חגית טורגה, רשות העתיקות

דברי הארכיאולוגית חגית טורגה, מנהלת החפירה מטעם רשות העתיקות, "בית הבד הקדום והגדול (8X6מ'), שייצרו בו שמן בכמות תעשייתית למטרות מאכל ומאור לפני כ- 1400 שנה, השתמר במפתיע בשלמותו על כל מרכיביו, והוא כולל מתקן פריכה ששימש לסחיטה הראשונית של הזיתים, מתקן כבישה ובו שתי אומנות שנועדו לייצוב הקורה שסוחטת את הזיתים שהונחו בעקלים על גבי משטח הכבישה, ובסיס בורג ששימש ללחיצת הקורה. השמן ניגר אל תוך בור איגום, שאף הוא השתמר". טורגה מוסיפה, כי "במקום נמצאו ממצאים קטנים, כגון פריטי שיש וקערות".

Advertisement