Family Wiki
Advertisement

ממטות מקדימה ו"איזוהדורס" (Issohadores) מאחריהם ומדריכת המוזיאון באמצע

מוזיאון המסכות הים תיכוני בממויידה בנפת נואורו בסרדיניה נחשב לאחד המוזיאונים הידועים למסכות. מטרת המוזיאון היא לאסוף ולהציג את המסכות המקובלות בעיר ממויידה. אלו נחלקות לשני סוגים: ממטות ו"איזוהדורס" (Issohadores) - כאשר המשמעות של סוגי המסכות מותאמת לתולדות האזור.

בקרנבל השנתי , בו מופיעים בעלי המסכות, הנצחון הוא של רועי הצאן מאזור ברבג'יה העליונה (Barbagia di Ollolai) - החובשים מסכות האיזוהדורס - לבנות בדרך כלל - נגד הפולשים הסרצינים המחופשים לממוטות עם מסכות בצבע שחור הנלקחים בשבי. פירוש אחר ללחימה, אולי בהשפעת התרבות הנוראגנית, הממוטות הם האיכרים אשר מובלים על ידי האיזוהדורס , האלים, לגורלם.

במוזיאון מופע אור קולי המציג את הקרניבל השנתי. לאחר מכם מוצג אוסף של מסכות מסרדיניה וממדינות אגן הים התיכון. כמו כן מוצגת סדרה של מסכות של הממוטות לפי תקופות היווצרותן.


קישורים חיצוניים[]

Advertisement