מוסף "שבת" - לתורה, הגות ספרות ואמנות של השבועון מקור ראשון הוא אחד המקורות הפוריים למאמרים בתחומו. הוא נערך על-ידי יואב שורק.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.