הערך נכתב בעקבות שיעורו של הרב שמעון בן שעיה בכולל למבוגרים "משכן בנימין" ליד ישיבת קדומים - האחריות לתוכן הרשימה היא כולה על התלמיד שערך אותה.

" בראשית ברא אלוקים" - בול הדואר של ארה"ב שיצא לאור לאחר טיסת החללית אפולו לחלל

יוסף בכה"ר דוד קאפח נותן לפרק זה את הכותרת: אי אפשר להתחיל ללמוד במדע האלוהות. מסוכן להתחיל ללמוד את החוכמה האלוהית, חוכמת האלוהות. לימוד המחייב להבין את משלי הנביאים. הלימוד חייב להתחיל בהדרגה ו"מי שנראה שלם בדעתו ומוכן לדרגה הגבוהה הזאת...מעלים אותו מעט מעט עד שיגיע לשלמותו"

ולמי ילמד את החכמה האלוקית מייד, ללא הקדמות, דוד קאפח משווה אותו :"למרבית הצער כאלה הם הרבה "חכמים", בפרט אם מונה לאיזה תפקיד ע"י קבוצת חש"ו (חרש, שוטה וקטן) נדמה לו שהוא חכם מופלא ורב רבנן באמת .

אחרת הדבר דומה למעשה בתינוק, שמאכלים אותו בשר ומשקים אותו ביין "כי זה יהרגנו בלי ספק, לא מפני שאלה מזונות גרועים ואינם טבעיים לאדם, אלא מכיוון שהניזון מהם חלש מלעכלם ולהפיק מהם תועלת."


לכל בני האדם[עריכה | עריכת קוד מקור]

התורה דברה בלשון בני-אדם, כולל נשים וטף, ובהתאם לכך יש להתקדם בלימוד. והם ילמדו אותה בהדרגה לפי יכולתם.

והכוונה לחנך את הקטנים ולהגדיל את מנת ידיעתם כפי רמת קיבולם, ולהניח את המוגבלים כפי יכולת קיבולם.

ההגעה לשלמות[עריכה | עריכת קוד מקור]

בשלב מסויים האדם יגיע לשלמות וילמד את "סתרי התורה", או מעצמו או בעזרת הזולת. ואז "יגיע לדרגה שיתאמתו לו אותן הדעות האמיתיות בדרכי האימות הנכונים" וכן ישכיל אותם הדברים שהיו אצלו דמיונות ומשלים כפי אמתתם ויבין מהותם.

ואז הוא הוזהר:

  • אין דורשין בעריות בשלושה...
  • ולא במרכבה ביחיד אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו

השלב הבא בלימודים[עריכה | עריכת קוד מקור]

לכן לא מן הראוי לפתוח לאיש בנושׂא זה אלא במידת יכולתו לשאת ובשני תנאים אלה:

  • אחד, שיהיה חכם, כוונתי, שלמד את החוכמות אשר מהן נלקחות הנחות-היסוד של העיון;
  • והשני, שיהיה נבון, פיקח וחריף מטבעו, המבחין בעניין על סמך הרמז הקל ביותר. זאת היא משמעות דבריהם מבין מדעתו .

הפרק הבא[עריכה | עריכת קוד מקור]

בפרק הבא אסביר לך את הסיבה לאיסור ללמד את ההמון בדרכי העיון האמיתיות ולהטיל עליהם לתפושׂ את הדברים כפי שהם, ושחובה והכרח הוא שלא יהיה אלא כך.

ראו כאןחלק ראשון פרק ל"ד

המקורות[עריכה | עריכת קוד מקור]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.