Family Wiki
Advertisement

פסל משה רבינו מאת הפסל מיכאל אנג'לו - הצבת פסלו ברומא השנת 1513 עוררה התרגשות רבה בקרב יהדות רומא - המקור:ויקישיתוף, צילם:Ulrich Mayring

הערך נכתב בעקבות שיעורו של הרב שמעון בן שעיה בכולל למבוגרים "משכן בנימין" ליד ישיבת קדומים - האחריות לתוכן הרשימה היא כולה על התלמיד שערך אותה.

מורה נבוכים - חלק שני פרק ל"ה - המשך נושא הנבואה: הבדלים בין נבואת משה לנבואת שאר הנביאים ונס שמש בגבעון דום.

הרב שעיה פתח את השיעור במבוא, הבאור ל"אנשים כולם" (להלן) (במשנה תורה), מורה נבוכים נכתב רק לאנשים החושבים. משה רבינו שונה משאר הנביאים הוא ניבא "לעיני כל ישראל" - וכן מתנגדיו.

כבר הבהרתי לאנשים כולם את ארבעת ההבדלים אשר בהם נבדלת נבואת משה רבנו מנבואת שאר הנביאים. הבאתי ראיות לכך והבהרתי אותם בפירוש המשנה :

 1. רק עם משה דיבר ה' בלי אמצעי;
 2. רק משה התנבא בהקיץ;
 3. אל נבואתו לא נתלוו חולשה וחרדה;
 4. רק משה התנבא כל-אימת שרצה.

ובמשנה תורה. אין צורך לחזור על זאת ואין זאת ממטרת הספר.

נביא סתם הוא משה רבינו[]

מה שאודיעך הוא שכּל דבר שאומַר על אודות הנבואה בפרקי ספר זה הוא על אודות צורת נבואתם של כל הנביאים אשר לפני משה ואלה הבאים אחריו. ואילו לנבואת משה רבנו לא אתייחס בפרקים אלה באף מלה, לא במפורש ולא ברמז, כי לדעתי השם נביא נאמר על משה ועל זולתו בסיפוק.

כן הדבר, לדעתי, גם באשר לנִסיו ונִסי זולתו, כי נִסיו אינם ממין נִסיהם של יתר הנביאים. הראיה מן התורה שנבואתו שונה מנבואת כל מי שקדם לו היא דברו: וארא אל אברהם (אל יצחק ואל יעקב באל שדי) ושמי ה' לא נודעתי להם [1]. הרי שהודיענו שאין השׂגתו כהשֹׂגת האבות, אלא רבה יותר. על אחת כמה וכמה מהשׂגת אלה שקדמו להם. אשר להיותה שונה מנבואת כל המאוחרים, אמר בתור הודעה ולא קם נביא עוד בישֹראל כמשה, אשר ידעו ה' פנים אל פנים [2]. הרי שהבהיר שהשׂגתו שונה מהשׂגת כל המאוחרים לו בישֹראל, אשר הם ממלכת כהנים וגוי קדוש [3] ובתוכם ה' [4], כל שכן בשאר האומות.

הערת הרב שעיה: השאלה החשובה היא מי הרב שאמר? אין מקום להשוואה, כאשר אין מקום לכך. יש פוסקי הלכות חשובות ולא ניתן להשוות עם פוסקים אחרים מרמה אחרת.

"סיפרו אנשים בודדים"[]

אשר לשוני של נסיו בכלל מנסי כל נביא בכלל - הרי על כל הנסים, שעשׂו אותם הנביאים או שנעשׂו להם, סיפרו אנשים בודדים, כגון אותותיהם של אליהו ואלישע. הלא רואה אתה שמלך ישֹראל חוקר על אודותם ושואל את גחזי שיספר לו אותם כמו שאמר: ספרה נא לי את כל הגדֹלות אשר עשֹה אלישע. ויהי הוא מספר (למלך את אשר החיה את המת...) ויאמר גחזי: אדֹני המלך זאת האשה וזה בנה אשר החיה אלישע [5]. וכן אותותיו של כל נביא זולת משה רבנו. (רק גחזי ראה זאת)

האותות בפומבי[]

לפיכך הבהיר הכתוב גם על דרך ההודעה שלעולם לא יקום נביא שיעשה אותות בפומבי לעיני המסכימים עמו והחולקים עליו, כפי שעשה משה. וזה שאמר: ולא קם נביא עוד (בישֹראל כמשה, אשר ידעו ה' פנים אל פנים) . לכל האֹתֹת והמופתים (...לפרעה ולכל עבדיו ולכל ארצו... אשר עשֹה משה) לעיני כל ישֹראל [6]. כי (הכתוב) קשר וכרך כאן את שני העניינים גם יחד, שלא יקום עוד מי שישׂיג כהשׂגתו ולא מי שיעשׂה כמעשׂיו. אחרי-כן הסביר שהאותות האלה היו לפרעה ולכל עבדיו ולכל ארצו, שחלקו עליו (על משה), וכן היו במעמד כל ישֹראל שהלכו בעקבותיו: לעיני כל ישֹראל [7]. זה דבר שלא נמצא לנביא לפניו. וכבר קדמה הודעתו, הודעת אמת, שלא יהיה כן לזולתו [8].

בכל זאת: לא כל העם[]

ואל יטעה אותך מה שנאמר בדבר עמידת אור השמש ליהושע במשך אותן שעות: ויאמר לעיני ישֹראל [9], שכּן לא אמר: כל ישֹראל, כמו שנאמר לגבי משה. וכן אליהו בהר הכרמל במתי מעט. אמרתי "אותן השעות", מכיוון שנדמה לי באשר לדברו כיום תמים [10] שהוא כיום הארוך ביותר. כי תמים הוא שלם. כאילו אמר: אותו יום היה בעיניהם בגבעון כיום הארוך ביותר מימי הקיץ שם.

לאחר שתבודד לי בדעתך את נבואת משה ואת נסיו - שהשׂגה זאת מופלאה כשם שמעשׂים אלה נפלאים - ותאמין שאין אנו יכולים להשׂיג דרגה זאת לאמיתה, תשמע בכל הפרקים האלה את דברי על אודות הנבואה ועל אודות דרגותיהם של הנביאים בה. כל זאת לאחר דרגה זאת (של משה) . זאת היתה מטרת הפרק הזה.

"רבן של הנביאים"[]

וכמעט קט היה, והעיקר ששתל אברהם נעקר; וחוזרין בני יעקוב לטעות העמים, ותעייתם. ומאהבת ה' אותנו, ומשומרו את השבועה לאברהם אבינו, עשה משה רבנו ורבן של כל הנביאים, ושלחו.

כיון שנתנבא משה רבנו, ובחר ה' בישראל לנחלה, הכתירן במצוות והודיעם דרך עבודתו, ומה יהיה משפט עבודה זרה וכל הטועים אחריה. (המקור: מסכת עבודה זרה וחוקות הגויים)

סיכום[]

הרב שעיה מסכם כי בדורות המצפים לגאולה קיימת הסכנה ש"כִּי-הִנֵּה הַחֹשֶׁךְ יְכַסֶּה-אֶרֶץ, וַעֲרָפֶל לְאֻמִּים, (וְעָלַיִךְ יִזְרַח ה', וּכְבוֹדוֹ עָלַיִךְ יֵרָאֶה)" [11] יש פוטנציאל של בלבול יותר גדול. כאשר אין יומרות מדי. היום ההבחנות צריכות להיות דקות, אחרת יש שיבושים.

ראו גם[]

המקורות[]

הערות שוליים[]

 1. שמות ו', ג'
 2. דברים ל"ד, י'
 3. שמות י"ט, ו'
 4. במדבר ט"ז, ג'
 5. מלכים ב', ח', ד'-ה'
 6. דברים ל"ד, י'-י"ב
 7. דברים ל"ד, י"ב
 8. התרחשות נסי משה לעיני כל ישראל, יחד עם העובדה שהם נמסרים בתורה, המועברת מדור לדור על-ידי כלל ישראל, עושׂה את המסורת על אודותם ל"מקובלת ומוסכמת"
 9. יהושע י', י"ב
 10. יהושע י', י"ג
 11. ישעיהו ס' ,ב'
Advertisement