מזלו של איש בישראל[עריכה | עריכת קוד מקור]

(בעקבות הדף היומי : מסכת שבת - דף קנ"ו)
לרבי יהושע בן לוי מזל יום הלידה גורם על האדם:

 • אם נולד ביום ראשון - יהיה שלם וראש, או לטוב או לרע, כיום ראשון שהוא ראש למעשה בראשית.
 • נולד ביום שני - יהיה רגזן ויבדל מבני אדם, שביום זה נבדלו המים.
 • נולד בשלישי - יהיה עשיר ונואף, שבו נבראו עשבים הממהרים לגדול ולצמוח.
 • נולד ברביעי - יהיה חכם ובעל זיו פנים, שבו נבראו מאורות, ונאמר 'ותורה אור'.
 • נולד בחמישי - יהיה בעל גמילות חסדים, שבו נבראו דגים ועופות הניזונים בחסדו של הקב"ה.
 • נולד בשישי - יהיה מחזר אחר המצוות, שדרך בני אדם בע"ש לחזר אחר מצות שבת.
 • נולד בשבת - ימות בשבת, משום שחיללו עליו שבת, ויהיה פרוש וקדוש שנאמר בשבת 'ויקדשהו'.

לרבי חנינא מזל האדם תלוי בשעה שנולד:

 • נולד בשעה של חמה - יהיה בעל זיו (כשמש המאירה), ויאכל וישתה משלו, וסודותיו יהיו גלויים, ואם יגנוב לא יצליח.
 • נולד בשעה של כוכב נוגה - יהיה עשיר ונואף, שהאש תלוי באותו מזל.
 • נולד בשעה של כוכב - יהיה בעל זיו וחכם, שהכוכב הוא סופר של מזל חמה ומצוי אצלו תמיד.
 • נולד בשעה של לבנה - יהיה סובל חולאים, בונה וסותר סותר ובונה, אוכל ושותה משל אחרים, סודותיו יהיו מכוסין, ואם יגנוב יצליח.
 • נולד בשעה של שבתאי - יתבטלו מחשבותיו, וי"א שמחשבות של אחרים עליו יתבטלו.
 • נולד בשעה של צדק - יהיה בעל צדקה. בשעה של מאדים - יהיה שופך דם, או שיהיה אומן המקיז דם, או הורג נפשות, או שוחט, או מוהל, ולאביי גם מנהיג המעניש את העוברים על דבריו.

לרב חנינא - יש מזל לישראל. לרבי יוחנן ולרב - אין מזל לישראל (שעל ידי תפילה וזכות משתנה מזלו לטובה).

פירוש הרב עדין שטיינזלץ מהדורת קורן - הקשה על הצילום תאפשר לך צפיה טובה יותר <gallery widths="300" position="right" columns="2" spacing="small" orientation="portrait"> Maza1.PNG Mazal 2.PNG Mazal 3.PNG Mazal 4.PNG </gallery

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.