Family Wiki
Advertisement

קטעים בערך הזה מבוססים על ערכים מקבילים בוויקיפדיה העברית

Araucaria heterophylla Description: Norfolk Island Pine (Araucaria heterophylla) Location: Near the beach at Murramarang National Park, South Durras, New South Wales, Australia Date: 2005-09-24 Source: picture taken by Danielle Langlois

מחטניים (שם מדעי: Pinopsida; בעבר Coniferopsida) היא מחלקה של צמחים וסקולריים חשופי זרע, המחלקה היחידה תחת המחטנאים (Pinopsida), הידועה גם בשם אצטרובלניים. במחלקה זו סדרה אחת בשם מחטיים.

מאפיינים[]

בן-שמן צילמה:אילנה שקולניק

המחטניים הם עצים ושיחים מעוצים, בעלי עלים דמויי מחט ולרוב מכוסי קשקשים, הנושאים את זרעיהם חשופים על קשקשי האצטרובל. רוב המחטניים הם ירוקי-עד ומיעוטם נשירים, המשירים את כל עליהם בסתיו. מרבית המינים תחת מחטניים הם דו-מיניים, הכוללים אבקנים ושחלה (פרחיהם מושלמים). כל המינים במחלקה זו מואבקים על ידי רוח, ולא על ידי חרקים.

שיאים[]

מחלקה זו כוללת את:

  • העצים הנפוצים ביותר בחצי הכדור הצפוני - עצי האורן;
  • העצים הגדולים ביותר והעצים הגבוהים ביותר - עצי תת-משפחת סקווים ובעיקר סקוויה נאה וסקוויה ענקית;
  • העצים העתיקים ביותר - אורן האצטרובל הזיפני. אחד האורנים העתיקים ממין זה, אשר גילו הוערך ב-4,725 שנים, נקרא "מתושלח".

בשימוש האדם[]

מחלקה זו כוללת, בין היתר, את הסוגים: אשוח, אשוחית וארז, ממשפחת האורניים, ואת ערער וברוש ממשפחת ברושיים. מבחינה כלכלית הם מהווים מקור חשוב לעץ ונייר.

Advertisement