Family Wiki
Advertisement
המפה נטענת...
המפה נטענת...

מבט מקרוב

מבט מעל

קטעים בערך הזה מבוססים על ערכים מקבילים בוויקיפדיה העברית

מחנה ישראל (לוד), צפונית מהעיר לוד ומזרחית מכביש 40 הוא כביש לוד - פתח תקוה, היה מגדולי מחנות העולים ו מעברות העולים בישראל. מועצה מקומית לשעבר. המחנה נקרא על שם ישראל שחורי ממפקדי ההגנה החשובים שנהרג במלחמת השחרור באזור בעלותו על מוקש בסביבה זו, מזרחה. לאחר שנים רבות של פעילות אינטנסיבית נסגרה המעברה באופן רשמי בשנת 1965, יש לציין שעד סוף שנות השבעים נשארו במקום מספר משפחות. השטח של מחנה ישראל נמסר לידי התעשייה האווירית לישראל, אשר בנתה בתחומה חלק ממפעליה.

תולדות המקום[]

במלחמת העולם השנייה הוקם במקום מחנה של הצבא הבריטי שנקרא מחנה דומסטיק. במחנה חנה גם הצבא האמריקני. לאחר קום המדינה הוקמה בשטח המעברה שנקראה על שם ישראל שחורי ממפקדי ההגנה החשובים, שנהרג במלחמת השחרור באזור בעלותו על מוקש, מזרחית למעברה.

שרידי מבנים של המחנה הצבאי היו במקום עד לתקופה האחרונה. במקום גם מצוי מבנה של תחנת רכבת תחנת הרכבת כפר ג'יניס .

מושג על חיי המעברה[]

אריה כהן ראיין את גמליאל דנה ב-16 אוגוסט 1999 על חייו במעברה. מושג עליהם אפשר לקבל : מהראיון עימו

  • מלוד העבירה אותנו הסוכנות למחנה ישראל. ש: איפה זה מחנה ישראל? ת: על יד לוד. קוראים לו עכשיו מחנה ישראל.
  • ש: מה היה שם במעברה הזו? ת: לכל אחד היה חדר בשביל לחיות. היה רחוק, סבלנו קצת בחוץ. ת: כן, כן. כי המעברה, בינתיים הבן-אדם הסתדר, ישב. לא שכר דירה, לא חשמל, לא מים .ש: הכול על חשבון הסוכנות.
  • ת: אוכל הוא קונה מאצלו .ש: צריך לצאת לעבוד .ש: אני רוצה להבין, כשהגעת ללוד, מה הסוכנות נתנה לך? ת: גרושים.
  • ש: מה עוד קיבלתם?. ת: היו מיטות ברזל אם אתה זוכר אותן. היה מזרן עם קש ושולחן עץ ושני כיסאות עץ ופנס שיהיה אור, קצת צלחות, סכינים?, דלי מברזל. ת: לא היה מקרר. לא היו בכלל מקררים. באנו פה לארץ, עשרים שנה לא היו מקררים. היינו קונים, שנים היינו שמים קרח בארון.
  • ת: במחנה ישראל ישבתי קצת. אין שם עבודה. מי שרצה לעבוד היה צריך ללכת לתל אביב או לעבוד בפרדסים, בקטיף. זה לא בשבילי. אח שלי מסכן אלי, הייתה לו חנות כמו, אתה רואה את זה?. אתה גם עוסק בירקות. למשל אתה קונה היום במאה שקל בערב או שאתה מוכר מהם בשמונים או בשבעים. מה שתמכור לא תפסיד. אתה בירקות לא תפסיד. תעבוד עבודה אחרת, ואני באתי חדש, לא שמתי לב לעבוד במפעל, לעבוד במשהו. אמרתי כן. זה לקח לי בערך איזה עשרים שנה, בירקות.
  • ש: כמה זמן היית במחנה ישראל, במעברה?. ת: באתי בדיוק במוצאי סוכות. ... סוכה בלבנון ובאתי. תשרי, חשוון, כסלו. שלושה חודשים.
  • ש: בהחלט. עכשיו תגיד לי, נניח שמישהו אחר שחי שם במעברה במחנה ישראל ולא היה לו כסף, ממה הוא התקיים? הוא היה צריך לעבוד. ש: הבנתי. כל אחד היה צריך למצוא עבודה. הסוכנות לא עזרה שם? ת: לא.


גלריה תמונות[]

ראו גם[]

Advertisement