Family Wiki
Advertisement

הקש וראה דף המרכז מחקרים, הניתנים להורדה

בעריכת יעקב אשל הקבצים בפורמט PDF עם אפשרות חיפוש טקסט כדי לצפות בקבצי pdf יש לבדוק אם יש במחשב שלך תכנת acrobat reader.

כנענית / תקופת הברונזה

        אבי גופור וצבי צוק / אוצרות ממערת נחל קנה שבמערב שומרון (PDF)
        יצחק מייטליס / צפון הרי חברון בראשית האלף השני לפני הספירה (PDF)
        יצחק מייטליס / תרבות ההר מול תרבות המישור באלף השני לפני הספירה (PDF)
        יצחק מייטליס / אזור גוש עציון בתקופת הברונזה התיכונה (פרקים בנחלת יהודה) (PDF)
        יצחק מייטליס / (PDF)צורות קבורה כאמצעי לזיהוי גורמים אתניים שונים בהרי יהודה בתקופת הברונזה
        יצחק מייטליס / מעמדה של ירושלים בתקופת הברונזה התיכונה II לאור הממצאים הארכיאולוגיים
        יצחק מייטליס / דגם היישוב בדרום ההר המרכזי בתקופות הברונזה התיכונה, הברונזה המאוחרת וראשית תקופת הברזל
        יצחק מייטליס / לבעיית המעבר מתקופת הברונזה התיכונה לתקופת הברונזה המאוחרת
        יצחק מייטליס / עדויות ארכיאולוגיות לשינויים דמוגרפיים בארץ ישראל במאה ה-14 לפני הספירה
        יצחק מייטליס / מעורבותה של מצרים בהר המרכזי של א"י

תקופות השופטים ובית ראשון

        חנן אשל / תרומתה של הארכיאולוגיה להבהרת התהליכים ההיסטוריים שארעו באזור השומרון בתקופה שבין נפילת שומרון לתקופת שיבת ציון
        שחר בץ / דרום הר חברון בתקופת הברזל ב' לאור ממצאים מחפירות חדשות
        אשר גרוסברג / מתי נחצבה "נקבת חזקיהו" ומקומם של בין החומותיים והמכתש (pdf)

בית שני, משנה ותלמוד

        אשר גרוסברג / כיצד הוכשרו המקוואות בימי הבית השני - מצדה וירושלים (pdf)

כללי

Advertisement