Family Wiki
Advertisement

חוות יהודית ליד טנא נוגה נ.ג. 532

מטנא-עומרים לצומת שוקת או "מהרי יהודה עד הנגב" - היה מסלול הטיול שנערך ביוזמת עמית מנדלסון. הוא כלל את האתרים הבאים: התנחלות טנא-עומרים - ח'רבת אל-מקעוד - שרידי משטרת א-רהווה - ח'רבת תתרית' - מעבר מיתר - גשר דבמבם - מאגורה ביזנטית - מיתר - בקעת חטיל - תל שוקת - צומת שוקת.

  • מקור התמונות: TENE SHOKET 2019-4-5 מקור הצילומים הוא אלבום התמונות של הצלם זאב רוטקוף, הנמצא באתרו zevrothkoff.com בתוית טיולים

נוף דרום הרי חברון (ליד הישוב טנא-עומרים)[]

צמחיית האזור[]

משטרת א-הרווה[]

ח'רבת תתרית[]

TENE SHOKET 2019-4-5 (308).jpg

על האתר (מעמוד ענן)
תל שראשיתו בתקופה הכלכוליתית והמשכו בימי המלוכה, והתקופות ההלניסטית עד ימי הביניים.משתרע לאורך כ-700 מטר.באתר לפחות 5 בורות רובם משופצים.יש שזיהו אותו כמדמנה ביהושע טו. ויותר נכון לזהותו עם העיר עיים שבנגב יהודה מפני ע'איה בערבית סוף ותתרית ליתר דיוק תת רהית. רהו בערבית פיסוק רגלים. והיינו סוף הר יהודה וכניסה לבקעת באר שבע.

תמונות נוספות

Advertisement